Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập viết Chữ hoa A (kiểu 2)

Giáo án Tiếng việt 2
Tập viết
CHỮ HOA: A (KIỂU 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
Viết đúng chữ hoa A – kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng
dụng: Ao ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Ao liền ruộng cả ( 3 lần)
II. Đồ dùng dạy và học:
- Mẫu chữ hoa đặt trong khung chữ , có đủ các đường kẻ và đánh số các đường
kẻ .
- Viết mẫu cụm từ ứng dụng : Vở tập viết 2 .
III. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS lên viết chữ Y và cụm từ ứng dụng
- Giáo viên nhận xét ghi điểm .

- 2 em lên bảng viết, dưới lớp viết vào

bảng con.

2. Bài mới : Giới thiệu bài .

- 2 HS nhắc lại tên bài.

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa A.
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa A – kiểu 2.

- Quan sát , suy nghĩ và trả lời .

- Chữ hoa cao mấy li, rộng mấy li?
- Chữ hoa gồm mấy nét ? Là những nét nào ?
- Yêu cầu học sinh nêu cách viết nét cong kín,
giống chữ O , Ô , Ơ đã học .

- Gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc
ngược phải.
- HS nêu.

- Giảng quy trình viết nét móc ngược phải .
- Giáo viên viết mẫu và giảng quy trình .

- Lắng nghe.

- Yêu cầu học sinh viết chữ A trong không
trung và viết vào bảng con .

- Học sinh viết theo hướng dẫn của
giáo viên .

- Giáo viên nhận xét, sửa lỗi .


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng
dụng.


- Yêu cầu học sinh đọc cụm từ ứng dụng .

- Học sinh đọc .

- Em hiểu thế nào là: “Ao liền ruộng cả” ?

- Nói về sự giầu có ở nông thôn , nhà
có nhiều ao , nhiều ruộng .

- Cụm từ “Ao liền ruộng cả” có mấy chữ ?

- Có 4 chữ gồm: Ao, liền, ruộng , cả.

- Những chữ nào có cùng độ cao với chữ A và
cao mấy li ?

- Có chữ L, G cao 2,5 li

- Các chữ còn lại cao mấy li ?

- Dấu huyền đặt trên chữ ê, dấu hỏi đặt
trên a .

- Hãy nêu vị trí các dấu thanh có cụm từ .

- Các chữ còn lại cao 1 li .

- Bằng con chữ o.
- Khoảng cách giữa các chữ như thế nào ?

- HS viết vào bảng con.

- Yêu cầu học sinh viết chữ A, Ao vào bảng
con
- Giáo viên nhận xét sửa sai .
c. Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào vở .
- Yêu cầu học sinh lần lượt viết vào vở .
- Giáo viên theo dõi uốn nắn chú ý cách cầm
viết, tư thế viết .
- Thu và chấm 1 số bài .
3. Củng cố, dặn dò :
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
- Về viết bài ở nhà .

- Học sinh viết theo y/c.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×