Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Chính tả (Nghe viết) Ai ngoan sẽ được thưởng, phân biệt TRCH, ÊTÊCH

Giáo án Tiếng việt 2
Chính tả (N -V) :

AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

I . Mục tiêu
-Nghe và viết lại đúng , đẹp đoạn “ Một buổi sáng …da Bác hồng hào” trong bài
Ai ngoan sẽ được thưởng , trình bày đúng đoạn văn xuôi.
-Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch / tr ; êt / êch .
- Rèn chữ viết.
II . Các hoạt động dạy - học

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1 . Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên bảng viết các từ khó mà HS
viết
hay mắc lỗi .


- Hoa phượng .
- HS lên viết lớp viết, lớp viết vào
bảng con .

cái xắc, xuất sắc, bình minh, đường xa, sa
lầy.
-GV nhận xét sửa sai .
2. Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa .
- GV đọc mẫu tóm tắt nội dung : Đoạn văn - 1 HS đọc bài .
kể về Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng .
-Gọi HS đọc bài .
* Luyện viết :
-Yêu cầu HS tìm và nêu từ khó hay viết
sai .
- GV chốt lại và ghi bảng : buổi sáng, hồng - HS lên bảng, cả lớp viết vào bảng
con .
hào, mắt, chạy .
-Gọi HS lên bảng viết, lớp viết vào bảng
con .
-GV nhận xét sửa sai .

- Đoạn văn có 5 câu .


* Hướng dẫn trình bày:
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Trong bài những chữ nào phải viết hoa ? - Chữ đầu câu : Một, Vừa, Mắt, Ai .
Vì sao ?
Tên riêng : Bác, Bác Hồ .
+ Khi xuống dòng chữ đầu câu phải viết - Chữ đầu câu phải viết hoa và lùi
như thế nào ?
vào một ô .
+ Cuối mỗi câu có dấu gì ?

- Cuối mỗi câu có dấu chấm .

- GV đọc lần 2 .

- HS theo dõi .


-GV đọc chậm cho HS chép

- HS chép bàivào vở .

- GV đọc lại bài .

- HS dò bài sửa lỗi .

- Thu một số vở để chấm .

- HS nộp bài chấm .

* Hướng dẫn HS làm bài tập :
Bài 2 :Chọn những chữ nào trong ngoặc đơn -HS đọc yêu cầu .
để điền vào chỗ trống :
(chúc , trúc )
( chở , trở )

a. cây trúc , chúc mừng ; trở lại , che
chở .

-GV nhận xét sửa sai .
3 . Củng cố, dặn dò
- Trả vở nhận xét sửa sai .
-Nhận xét đánh giá tiết học .

- H lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×