Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Chính tả (Nghe viết) Ai ngoan sẽ được thưởng, phân biệt TRCH, ÊTÊCH

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: CHÍNH TẢ
Tiết: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
I. Mục tiêu
1Kiến thức:
-

Nghe và viết lại đúng, đẹp đoạn Một buổi sáng … da Bác hồng hào trong
bài Ai ngoan sẽ được thưởng.

2Kỹ năng: Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr/ch; êt/êch.
3Thái độ: Ham thích môn học.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng chép sẵn các bài tập chính tả.
- HS: Vở.
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò

- Hát

2. Bài cũ (3’) Hoa phượng.
- Gọi 2 HS lên bảng viết. HS dưới lớp
viết bảng con các từ do GV đọc.

- Viết từ theo lời đọc của
GV.
+ MB: Cái xắc, suất sắc;
đường xa, sa lầy.

- Nhận xét, cho điểm HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Giờ Chính tả hôm nay lớp mình sẽ
viết lại đoạn 1 của bài tập đọc Ai
ngoan sẽ được thưởng và làm các bài
tập chính tả phân biệt tr/ch; êt/êch.

+ MN: bình minh, thân tôn;
to phình, lúa chín.


Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép
a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết
- Đọc đoạn văn cần viết.
- Đây là đoạn nào của bài tập đọc Ai
ngoan sẽ được thưởng?

- Theo dõi bài đọc của
GV.
- Đây là đoạn 1.

- Đoạn văn kể về chuyện gì?
b) Hướng dẫn cách trình bày
- Đoạn văn có mấy câu?
- Trong bài những chữ nào phải viết
hoa? Vì sao?
- Khi xuống dòng chữ đầu câu được


viết ntn?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?
c) Hướng dẫn viết từ khó
- Đọc các từ sau cho HS viết: Bác Hồ,
ùa tới, quây quanh, hồng hào.
- Chỉnh sửa lỗi cho HS, nếu có.

- Đoạn văn kể về Bác Hồ
đi thăm trại nhi đồng.
- Đoạn văn có 5 câu.
- Chữ đầu câu: Một, Vừa,
Mắt, Ai.
- Tên riêng: Bác, Bác Hồ.
- Chữ đầu câu phải viết
hoa và lùi vào một ô.
- Cuối mỗi câu có dấu
chấm.
- HS đọc viết các từ này
vào bảng con.

d) Chép bài
e) Sốt lỗi
g) Chấm bài
 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
chính tả
-

Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

-

Gọi 4 HS lên bảng làm, yêu cầu HS
dưới lớp làm bài vào Vở Bài tập
Tiếng Việt 2, tập hai.

- Em chọn chữ nào trong
ngoặc đơn để điền vào ô
trống?
- Làm bài theo yêu cầu.
Đáp án:


a) cây trúc, chúc mừng; trở
lại, che chở.
b) ngồi bệt, trắng bệch;
chênh chếch, đồng hồ chết.
-

Gọi HS nhận xét, chữa bài.

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn chuẩn bị bài sau: Cháu nhớ Bác
Hồ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×