Tải bản đầy đủ

Xây dựng bảng phụ cấp lương trong công ty cổ phần

21/2/2019

Xây dựng bảng phụ cấp lương trong Công ty Cổ Phần

XÂY DỰNG BẢNG PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều
kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo
công việc hoặc chức danh.
Doanh nghiệp nên quy định bằng văn bản các loại phụ cấp lương của mình, bao gồm các thông tin: về đối
tượng, điều kiện hưởng; về cách tính, mức hưởng (tính trên mức % hoặc mức cố định cụ thể).
Một số loại phụ cấp lương thường gặp: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút;....
Tham khảo mẫu Bảng Phụ cấp lương.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Điều 102 Bộ Luật lao động 2012
Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/xay-dung-bang-phu-cap-luong-trong-cong-ty-co-phan/3897.html


1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×