Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Chính tả (Nghe viết) Cháu nhớ Bác Hồ, phân biệt TRCH, ÊT,ÊCH

Tuần: 30

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ
CHÁU NHỚ BÁC HỒ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng 6 dòng cuối của bài thơ.
- Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Viết bảng phụ, nội dung bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh viết nháp và bảng lớp: 3 tiếng bắt đầu bằng tr
3 tiếng bắt đầu bằng ch.
B/ Dạy bài mới:
1, Giới thiệu bài:
2, Hướng dẫn nghe, viết:
- Giáo viên đọc đoạn viết, 2 học sinh đọc lại.
- 1 học sinh nói về nội dung của đoạn thơ.
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bài cũ.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
3, Hướng dẫn làm bài tập.


Bài tập 2 (a):
- Học sinh làm bài vào vở bài tập.
- 2 học sinh lên bảng chữa bài.
- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
C/ Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà làm tiếp bài 2 (b).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×