Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Kể chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

KỂ CHUYỆN:
AI NGOAN SẼ ĐỰƠC THƯỞNG
I.Mục tiêu:
1. Rèn kĩ năng nói:
- Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn câu chuyện.
- HS K- G: Biết kể lại đựơc toàn bộ câu chuyện (BT2) và kể lại đoạn cuối của câu chuyện
bằng lời nhân vật.(BT3)
- Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với
nội dung.
2. Rèn kĩ năng nghe:
- Có khả năng theo dõi bạn kể.
- Nhận xét - đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
II.Đồ dùng dạy- học: SKG
III.Các hoạt động dạy - học
ND-TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

1.Bài cũ(5)

- Gọi HS kể lại câu chuyện:Những
quả đào.

- 2-3H kể.
- H nhận xét

- Nhận xét ,đánh giá.
2.Bài mới.
*HĐ1:GTB(1 - Giới thiệu bài.
)
- Yêu cầu HS quan sát tranh và nói
lên nội dung chính của từng tranh.
*HĐ2:Kể

- Quan sát.


theo tranh.

- Gọi HS kể lại nội dung từng tranh.

- Nêu nội dung.

(20 - 22’)

- Chia lớp thành nhóm 3 HS và yêu
cầu tập kể.

- 3HS kể.

- T theo dõi, giúp đỡ HS

- Kể trong nhóm
- Đại diện các nhóm thi.

- Nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS- Nhận xét cách kể.

- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Một số HS K- G kể lại
toàn bộ câu chuyện.

Nhận xét và đánh giá.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
*HĐ3: Kể
đoạn cuối theo - Muốn kể đoạn cuối theo lời của bạn
lời bạn Tộ
thì các em phải coi mình là bạn rồi
nói lên suy nghĩ của mình lúc đó.
(8 - 10’)
- HD cách kể.

- 2HS đọc.
- Vài HS khá kể.
- Nối tiếp nhau kể.
- Nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét ,khen ngợi
? Qua câu chuyện em học đựơc đức
tính gì của bạn Tộ?
3.Củng cốdặn dò (3)

- Dũng cảm, dám nhận lỗi.

? Câu chuyện nói lên điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về tập kể.

- H trả lờiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×