Tải bản đầy đủ

Phát triển, mở rộng hệ thống quản trị mạng dựa trên mã nguồn mở với kiến trúc plugin

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG

NGUYỄN MINH HIẾU

PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
MẠNG DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ VỚI KIẾN
TRÚC PLUGIN

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60 48 01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Thái Nguyên: 2013


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan, toàn bộ nội dung liên quan tới đề tài được trình bày trong
luận văn là bản thân tôi tự tìm hiểu và nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn khoa học của
thầy giáo PGS. TS Nguyễn Văn Tam.
Các tài liệu, số liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ nguồn gốc. Tôi xin chịu
trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan của mình.

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 4 năm 2014
Học viên thực hiện

Nguyễn Minh Hiếu


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông –
ĐH Thái Nguyên, nơi các thầy cô đó tận tnh truyền đạt các kiến thức quý báu cho
tôi trong suốt quá trình học tập. Xin cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa và các cán bộ đã
tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi học tập và hoàn thành đề tài tốt nghiệp
của
mình.
Đặc biệt, tôi xin gửi tới PGS. TS Nguyễn Văn Tam, người đó tận tnh chỉ
bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài, lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc nhất.
Bên cạnh những kiến thức khoa học, thầy đó giúp tôi nhận ra những bài học về
cách học tập, làm việc và những kinh nghiệm quý báu.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người
thân đó động viên khích lệ tinh thần và giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn này.


i

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN......................................................................................................................iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................iv Chương
I : Kiến trúc quản trị mạng SNMP..........................................................................1
1.1

Kiến trúc quản trị mạng..................................................................................................................1

1.1.1Quản trị mạng cơ bản .............................................................................................................1

1.1.2

Kiến trúc quản trị mạng..........................................................................................................2

1.1.3

Quản trị mạng tiêu chuẩn ISO ................................................................................................3

1.2

Kiến trúc SNMP .............................................................................................................................5

1.2.1

Giao thức SNMP ....................................................................................................................5

1.2.2

Các phiên bản của SNMP.......................................................................................................6

1.2.3

Các thành phần của SNMP.....................................................................................................6

1.2.4

Phương thức hoạt động của SNMP ........................................................................................8

1.3

Một số hệ thống quản trị mạng với SNMP.................................................................................. 16

1.3.1

Quản trị mạng với SNMP trong hệ điều hành Microsoft, Linux......................................... 16

1.3.2

Quản trị mạng với SNMP trên môi trường Java.................................................................. 19

1.3.3

Cơ chế quản lý mạng tập trung theo mô hình DEN ............................................................ 21

1.4

Kết luận chương .......................................................................................................................... 23

Chương II : Kiến trúc Plugin trong hệ quản trị mạng Cacti ...............................................24
2.1

Kiến trúc của hệ quản trị mạng Cacti .......................................................................................... 24

2.1.1

Giới thiệu về hệ quản trị mạng Cacti................................................................................... 24

2.1.2

Kiến trúc Cacti .................................................................................................................... 26


ii
2.1.3
2.2

Hoạt động của Cacti ........................................................................................................... 28

Kiến trúc Cacti Plugin ................................................................................................................. 32

2.2.1

Tổng quan Plugin ................................................................................................................ 33

2.2.2

Plugin Architecture trong hệ quản trị Cacti......................................................................... 36

2.2.3

Cacti Plugin ......................................................................................................................... 39

2.2.4

Khởi tạo Plugin ................................................................................................................... 42

2.2.5

Một số Cacti Plugin thông dụng.......................................................................................... 45

2.3

Kết luận chương .......................................................................................................................... 47

Chương III : Triển khai hệ quản trị Cacti với kiến trúc Plugin trong thực tế.....................48
3.1

Các vấn đề về hệ thống mạng hiện tại......................................................................................... 48

3.1.1

Tình hình hiện tại ................................................................................................................ 48

3.1.2

Mô hình mạng hiện tại ........................................................................................................ 48

3.1.3

Tình hình quản lý, giám sát hệ thống mạng ........................................................................ 49

3.1.4

Nhu cầu và giải pháp ........................................................................................................... 52

3.2

Thiết kế hệ thống quản trị mạng.................................................................................................. 53

3.2.1

Quy trình thực hiện của hệ thống ........................................................................................ 53

3.2.2

Sơ đồ chức năng của hệ thống............................................................................................. 53

3.2.3

Giao diện web quản trị ........................................................................................................ 54

3.2.4

Module quản lý thông tin trên thiết bị ................................................................................. 55

3.2.5

Tiến hành ứng dụng và cài đặt ............................................................................................ 56

3.3

Kết quả và hướng phát triển ........................................................................................................ 61

3.3.1

Kết quả ................................................................................................................................ 61

3.3.2

Hướng phát triển trong tương lai......................................................................................... 64

3.4

Kết luận chương .......................................................................................................................... 65

KẾT LUẬN ........................................................................................................................66


3

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MIB

Management Information Base

SNMP

Simple Network Management Protocol

ISO

International Organization for Standardization

IETF

Internet Engineering Task Force

NMS

Network Manager Stations

RRD

Round Robin Database RRA

Round Robin Archives

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

1. Lý do chọn đề tài
Máy tnh ra đời đánh dấu một bước lớn trong kỷ nguyên thông tin. Với máy
tnh các công việc lưu trữ, xử lý, trao đổi thông tin trở nên tiện dụng và đơn giản
hơn rất nhiều. Ta có thể thấy máy tnh xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực trong
cuộc sống : văn hóa, y tế, tài chính, thể thao, giải trí ... Mỗi máy tnh có khả năng
lưu trữ, xử lý khác nhau với nhiều thông tin khác nhau và khi hai hay nhiều máy
tnh kết nối lại theo một tiêu chuẩn nào đó cho ta một mạng máy tnh để chia sẻ,
trao đổi thông tin một cách tiện lợi. Internet, được sử dụng hàng ngày, và bất kỳ
ai sử dụng nó đều thấy được tác dụng to lớn như thế nào, chính là mạng của các
mạng, là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể truy cập bằng máy tnh. Hệ
thống này truyền thông tin theo phương pháp chuyển mạch gói ( packet
switching) dựa theo giao thức liên kết đã được chuẩn hóa (IP protocol). Hệ
thống này bao gồm hàng ngàn các mạng máy tnh nhỏ hơn của người dùng cá
nhân, các doanh nghiệp, các trường đại học, các tổ chức và chính phủ các nước
trên toàn thế giới. Song song với việc thuận tiện trong chia sẻ thông tin cũng là
các nguy cơ trong mạng máy tnh : người dùng bên trong không được phép, hay
người dùng bên ngoài có thể truy cập, lấy đi các thông tin quan trọng hay
chỉnh sửa xóa bỏ những thông tin như thế, hay những nguy cơ về tấn công
mạng với các hình thức tấn công khác nhau gây ra gián đoạn trong việc trao đổi
thông tin, quá tải cho hệ thống máy chủ, từ chối truy cập... Có nhiều phương
pháp để ngăn chặn, giảm thiểu các nguy cơ ấy và sử dụng một hệ thống quản trị
mạng tốt với yếu tố bảo mật cao là một phương pháp tốt được khuyên dùng.
Hệ quản trị Cacti là một hệ quản trị mã nguồn mở đang được chú ý và rất
mạnh trong việc giám sát các tài nguyên mạng, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2

khai thác có hiệu quả cho tất cả người sử dụng, đảm bảo an toàn, tin cậy thông
tin. Cacti có rất nhiều ứng dụng và vẫn đang tiếp tục phát triển như các hệ thống
mã nguồn mở khác. Đề tài tập trung nghiên cứu,

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3

tm hiểu và xây dựng một phần mở rộng trong Cacti (PLUGIN) hay có thể nói là:
“Phát triển, mở rộng Hệ thống quản trị mạng dựa trên mã nguồn mở với kiến
trúc PLUGIN”.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Tổng quan về mạng, hệ thống quản trị mạng.
- Hệ thống quản trị mạng thử nghiệm với mã nguồn mở, thử nghiệm
triển khai, mở rộng hệ thống với kiến trúc PLUGIN.
3. Hướng nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ về mạng máy tính, hệ thống quản trị mạng, kiến trúc PLUGIN.
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan để triển khai.
4. Những nội dung nghiên cứu chính
Chương I : Kiến trúc quản trị mạng SNMP
1.1

Kiến trúc quản trị mạng

1.1.1 Quản trị mạng cơ bản
1.1.2 Kiến trúc quản trị mạng
1.1.3 Quản trị mạng tiêu chuẩn ISO
1.2

Kiến trúc SNMP

1.2.1 Giao thức SNMP
1.2.2 Các phiên bản của SNMP
1.2.3 Các thành phần của SNMP
1.2.4 Phương thức hoạt động của SNMP
1.3

Một số hệ thống quản trị mạng với SNMP

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4

1.3.1 Quản trị mạng với SNMP trong hệ điều hành Microsoft, Linux

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


5

1.3.2 Quản trị mạng với SNMP trên môi trường Java
1.3.3 Cơ chế quản lý mạng tập trung theo mô hình DEN
Chương II : Kiến trúc Plugin trong hệ quản trị mạng Cacti
2.1

Kiến trúc của hệ quản trị mạng Cacti

2.1.1 Giới thiệu về hệ quản trị mạng Cacti
2.1.2 Kiến trúc Cacti
2.1.3 Hoạt động của Cacti
2.2

Kiến trúc Cacti Plugin

2.2.1 Tổng quan Plugin
2.2.2 Plugin Architecture trong hệ quản trị Cacti
2.2.3 Cacti Plugin
2.2.4 Một số Cacti Plugin thông dụng
Chương III : Triển khai hệ quản trị Cacti với kiến trúc Plugin trong
thực tế
3.1

Các vấn đề về hệ thống mạng hiện tại

3.1.1 Tình hình hiện tại
3.1.2 Mô hình mạng hiện tại
3.1.3 Tình hình quản lý, giám sát hệ thống mạng
3.1.4 Nhu cầu và giải pháp
3.2

Thiết kế hệ thống quản trị mạng

3.2.1 Quy trình thực hiện của hệ thống
3.2.2 Sơ đồ chức năng của hệ thống
3.2.3 Giao diện web quản trị
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6

3.2.4 Module quản lý thông tin trên thiết bị

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


7

3.2.5 Tiến hành ứng dụng và cài đặt
3.3

Kết quả và hướng phát triển

3.3.1 Kết quả
3.3.2 Hướng phát triển trong tương lai
5. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài
- Xây dựng bài toán thực nghiệm để minh chứng những nghiên cứu về
lý thuyết
6. Ý nghĩa Khoa học của đề tài
- Là tài liệu tham khảo trong lĩnh vực quản trị mạng với nội dung nghiên
cứu và triển khai hệ thống quản trị mạng dựa trên mã nguồn mở, mở
rộng với kiến trúc PLUGIN
- Nội dung nghiên cứu về tổng quan kiến trúc quản trị mạng, giao thức
quản trị mạng SNMP, kiến trúc hệ thống mã nguồn mở CACTI, kiến trúc
PLUGIN.
- Xây dựng, thiết kế, thử nghiệm và ứng dụng quản trị mạng trong công
việc của mình và triển khai ( Tại công ty liên doanh làng quốc tế Hướng
Dương – TP Hải Phòng )

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

Chương I : Kiến trúc quản trị mạng SNMP

1.1Kiến trúc quản trị mạng
1.1.1 Quản trị mạng cơ bản
1.1.1.1

Quản trị mạng cơ bản

Quản trị mạng là một chủ đề rộng liên quan đến mạng máy tnh. Theo
Webopedia, Quản trị mạng bao gồm nhiều công việc: điều khiển, lập kế hoạch,
triển khai, phân bổ, sử dụng và quản lý các tài nguyên mạng. Nó liên quan đến
một số sản phẩm phần mềm và phần cứng nhằm hỗ trợ người quản trị quản lý
được tốt mạng máy tính.
Trong tài liệu của Cisco, quản trị mạng được hiểu là các hoạt động giám sát
một mạng đơn lẻ với các giao thức, các công cụ phân tích mạng. Ngoài ra, khái
niệm quản trị mạng còn liên quan tới các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu phân
tán, khả năng tự động tương tác với thiết bị mạng, hay tạo ra các khung nhìn đồ
họa về cấu trúc, lưu lượng mạng theo thời gian thực.
Nói chung, quản trị mạng được hiểu là công việc mà người quản trị sử dụng
các công cụ, ứng dụng và thiết bị cho việc giám sát và duy trì mạng.

1.1.1.2

Vài nét về lịch sử quản trị mạng

Đầu những năm 1980, có những bước tiến lớn trong việc triển khai mạng.
Công nghệ mạng được áp dụng, kết quả nhận được tăng lên rất nhiều thông qua
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2

các mặt lợi ích, chi phí sản xuất. Vì thế các hệ thống mạng sẵn có được mở rộng
một

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3

cách nhanh chóng và các công nghệ mới liên tục được nghiên cứu, ứng dụng.
Giữa những năm 1980, việc triển khai mạng gặp nhiều khó khăn do có nhiều công
nghệ mạng khác nhau và đôi khi không tương thích.
Các vấn đề liên quan đến việc mở rộng mạng lúc này gây ảnh hưởng đến cả
hoạt động mạng hàng ngày và chiến lược phát triển mạng. Mỗi công nghệ mạng
mới đòi hỏi phải thiết lập riêng của các chuyên gia. Và trong đầu những năm 1980,
các yêu cầu quản lý nhân sự : một cá nhân quản lý hệ thống mạng lớn, không
thống nhất đã gây ra rắc rối lớn cho nhiều tổ chức. Vì thế phát sinh một nhu cầu
cấp thiết để quản lý mạng tự động tch hợp trên môi trường đa mạng.
1.1.2 Kiến trúc quản trị mạng
Kiến trúc quản lý mạng là hệ thống phân cấp (được minh họa như hình 1.1),
trong đó các thành phần bố trí, sắp xếp và tương tác theo một quy tắc nhất định.
Sự sắp xếp tương tự như cơ cấu quản lý tại nơi làm việc: có một người quản lý và
nhóm nhân viên báo cáo cho người quản lý. Có những quy tắc giao tiếp giữa
người quản lý và người lao động.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4

Hình 1.1 : Mô hình kiến trúc mạng điển hình duy trì nhiều quan hệ.
Các thành phần của kiến trúc quản lý mạng bao gồm : manager, các agent,
giao thức quản trị mạng (Network management protocol), Cơ sở thông tin quản
lý (MIB – Management Information Base) hay cơ sở dữ liệu quản lý
(Management Database), các proxy.
Manager (có thể là trạm cuối, thiết bị quản lý, hệ thống máy tính, hệ thống
định tuyến...) có chứa thực thể quản lý (Management entity) được lập trình sẵn
để phản ứng bằng cách thực hiện một hoặc một nhóm các hành động. Manager
đóng vai trò điều khiển nút mạng, chịu trách nhiệm duy trì khung nhìn về nút
mạng quản lý, thu thập thông tin từ các thành phần mạng và xử lý thông tin nếu
cần thiết.
Agent trong các thiết bị quản lý phản hồi tất cả các hoạt động thăm dò.
Các Agent là các mô-đun phần mềm làm các công việc : biên dịch thông tin về
thiết bị quản lý, sau đó lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và cuối cùng là cung cấp thông
cho các thực thể quản lý trong hệ thống quản trị mạng qua giao thức quản trị
mạng. Có 2 giao thức quản trị mạng phổ biến là SNMP (Simple Network
Management Protocol ) và CMIP (Common Management Information Protocol).
MIB là cơ sở thông tin quản lý được lưu trữ lại trong các thiết bị mạng.
Proxy (Đơn vị quản lý ủy quyền) là các thực thể cung cấp thông tin quản lý
thay mặt cho các thực thể khác.
1.1.3 Quản trị mạng tiêu chuẩn ISO
Theo ISO có thể phân nhóm quản trị mạng dựa trên các chức năng
chính. Các chức năng chính là quản lý lỗi, cấu hình, tnh toán, thực thi,
bảo mật
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


5

(FCAPS - Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security).

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6

1.1.3.1

Quản lý lỗi

Quản lý lỗi nhằm phát hiện, chẩn đoán, và thông báo các thiết bị trong
tình trạng lỗi để sửa chữa, thay thế để giữ mạng hoạt động hiệu quả. Quản lý lỗi
bao gồm các chức năng như báo động, giám sát, xác định khu vực xảy ra lỗi,
quản lý việc kiểm tra, sửa chữa các lỗi và hỗ trợ quản lý.

1.1.3.2

Quản lý cấu hình

Mục tiêu của quản lý cấu hình là để giám sát mạng và thông tin cấu hình hệ
thống để theo dõi, điều khiển các hoạt động mạng với các phiên bản phần cứng,
phần mềm khác nhau. Mỗi thiết bị mạng có nhiều thông tin phiên bản liên kết với
nó. Dữ liệu về cấu hình được lưu trữ ở trong cơ sở dữ liệu nhỏ và dễ dàng truy
cập. Khi gặp vấn đề, đây là đầu mối để tìm ra cách giải quyết.
1.1.3.3

Quản lý tnh toán:

Quản lý tnh toán là để đo các thông số sử dụng mạng để có thể được điều
chỉnh một cách thích hợp. Mục đích là để giảm thiểu các vấn đề mạng và tối đa
hóa sự công bằng của truy cập mạng trên tất cả các người sử dụng. Cùng với quản
lý hoạt động, quản lý kế toán đo lường mức độ sử dụng của tất cả các tài nguyên
mạng quan trọng. Phân tch kết quả sẽ cho cái nhìn sâu vào mô hình sử dụng và
chỉ tiêu sử dụng có thể được thiết lập.
1.1.3.4

Quản lý thực thi

Quản lý thực thi là hoạt động quản lý mạng cấp cao, là hoạt động giám sát,
kiểm soát và tối ưu hóa mạng lưới tổng thể, hiệu suất. Quản lý thực thi bao gồm

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


7

các chức năng như thu thập thông tin thống kê, duy trì và kiểm tra các bản ghi
của

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8

hệ thống và thay đổi chế độ hoạt động của hệ thống với mục đích thực hiện
các hoạt động quản lý hiệu quả.
1.1.3.5

Quản lý bảo mật

Quản lý bảo mật là để kiểm soát quyền truy cập vào tài nguyên mạng để
mạng không thể bị phá hoại (cố ý hoặc vô ý) và các thông tin nhạy cảm không thể
được truy cập bởi những người không có quyền thích hợp. Quản lý bảo mật
nhằm ngăn chặn sự xâm nhập, phát hiện xâm nhập, để hỗ trợ việc phục hồi và
hạn chế hậu quả của sự xâm nhập một cách hiệu quả.
1.2Kiến trúc SNMP
1.2.1 Giao thức SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) là một trong hai giao thức
quản trị mạng phổ biến. SMTP cung cấp phương pháp để giám sát và điều khiển
các thiết bị mạng và để quản lý các cấu hình, thu thập thống kê, hiệu suất và bảo
mật. Giao thức này xuất hiện rất nhiều trong các thiết bị mạng như switch,
router, bridge... hay các hệ quản trị Window Server 2003, Cacti, Nagios...
Với mô hình mạng nhỏ, ít thiết bị và tập trung ở một nơi, hiệu quả của
SNMP không được rõ ràng lắm nhưng khi sử dụng trong hệ thống lớn, thiết bị
phân tán và thay đổi công việc quản trị tập trung ở một nơi mà có thể quản lý tất
cả mới thấy được lợi ích của SNMP.
Tổ chức IETF (Internet Engineering Task Force) đánh giá cao vai trò của
SNMP trong quản trị mạng Internet. IETFđã đưa ra một loạt các RFC (Requests for
Comments) mà ở đó các giao thức hầu hết dựa trên cơ sở IP. Và giao thức SNMP

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


9

nằm ở tầng ứng dụng nó làm dễ dàng việc trao đổi thông tin giữa các thiết bị
mạng. Nó hoạt động dựa trên tầng UDP của giao thức IP.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


10

1.2.2 Các phiên bản của SNMP
Có 3 phiên bản khác nhau của SNMP, được ký hiệu là SNMPv1, SNMPv2
và SNMPv3. Trình tự của các phiên bản được dựa trên sự phát triển liên tục của
thiết kế SNMP với các chức năng bổ sung.
SNMPv1 được đặc trưng với thiết kế gọn nhẹ của nó và nó được chứng
minh là phù hợp với quản lý mạng lưới cỡ nhỏ và không thể mở rộng mạng lớn
hơn.
SNMPv2 là thế hệ thứ 2 được phát triển, khắc phục những thiếu sót của
SNMPv1 bằng cách mở rộng các chức năng mới trên nền tảng TCP/IP. SNMPv2
làm cho SNMP trở thành một giao thức quản lý mạnh mẽ bằng cách cung cấp
hiệu quả tốt hơn, kiểm soát lỗi và thông tin liên lạc quản lý-quản lý.
SNMPv3 là phiên bản tập trung vào việc bảo mật, không có khả năng mở
rộng.
1.2.3 Các thành phần của SNMP
Trong SNMP có 3 thành phần cần quan tâm: Manager, Agent và MIB
(Management Information Base). MIB là cơ sở dữ liệu dùng phục vụ cho Manager
và Agent.
+ Manager là một server có chạy các chương trình có thể thực hiện một
số chức năng quản lý mạng. Manager có thể xem như là NMS (Network
Manager Stations). NMS có khả năng thăm dò và thu thập các cảnh báo từ các
Agent trong mạng. Thăm dò trong việc quản lý mạng là đặt ra các câu truy vấn
đến các Agent để có được một phần nào đó của thông tin. Các cảnh báo của
Agent là cách mà Agent báo với NMS khi có sự cố xảy ra. Cảnh bảo của Agent
được gửi một cách
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


11

không đồng bộ, không nằm trong việc trả lời truy vấn của NMS. NMS dựa trên các
thông tin trả lời của Agent để có các phương án giúp mạng hoạt động hiệu quả
hơn. Ví dụ khi đường dây T1 kết nối tới Internet bị giảm băng thông nghiêm trọng,
router sẽ gửi một thông tin cảnh báo tới NMS. NMS sẽ có một số hành động,
ít

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×