Tải bản đầy đủ

thư mục giới thiệu sách môn toán THCS

LỜI GIỚI THIỆU
“Sách là người bạn tốt của chúng ta, sách cho ta tất cả mà không đòi hỏi ở
chúng ta điều gì”. Sách cho ta nguồn tri thức của nhân loại, sách cho ta những hiểu
biết về cuộc sống. Với cô trò chúng ta thì sách luôn là người bạn tri kỉ giúp cô dạy tốt
và giúp các em học tốt.
Bên cạnh những cuốn sách giáo khoa không thể thiếu, chúng ta phải lựa chọn
những cuốn sách tham khảo phù hợp với từng môn học, bởi sách tham khảo là một tài
liệu rất cần thiết và hữu ích cho chúng ta ở tất cả các môn.
Để đáp ứng được nhu cầu của giáo viên và học sinh, giúp các thầy cô giáo và
các em học sinh dễ dàng tìm và lựa chọn được những cuốn sách cần thiết cho mình,
Thư viện Trường THCS Bảo Lý đã tuyển chọn ra những cuốn sách tham khỏa toán mà
tủ sách nhà trường đang có lập thành thư mục sách tham khảo toán của các khối học từ
lớp 6 – 9. Qua đây giúp thầy cô và các em học sinh dễ dàng tìm đọc một số tài liệu
tham khảo bổ ích.
Thư mục được chia làm 2 phần chính:
1. Lời giới thiệu
2. Nội dung thư mục
Mời quý Thầy, Cô và các em học sinh đọc "Thư mục giới thiệu sách tham
khảo môn Toán" của Thư viện trường THCS Bảo Lý vừa biên soạn.
Xin chân thành cảm ơn!TOÁN 6
1. Luyện tập toán 6/ Nguyễn Bá Hòa.- Tái bản lần thứ tư.- H.: Giáo dục, 2006.216tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 255
Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 2 phần
Phần số học
Chương I: Bài tập về số tự nhiên
Chương II: Bài tập về số nguyên
Chương III: Bài tập về phân số
Phần hình học
Chương I: Bài tập về đoạn thẳng
Chương II: Bài tập về góc
2. Một số bài tập dành cho các em yêu thích toán 6/ Phạm Gia Đức, Vũ Hoàng
Lâm.- Tái bản lần thứ ba.- H.: Giáo dục, 2007.- 132tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 964
Tóm tắt:
Gồm 2 phần
Phần số học: Số tự nhiên
Phần hình học: Nững khái niệm mở đầu về hình học phẳng
3. Rèn luyện năng giải toán THCS để học tốt toán 6 tập 1/ Lê Hồng Đức, Đào
Thiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí. – H.: Nxb Hà Nội, 2005.- 226tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 253
Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 2 phần
Phần I. Số học
Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Chương II. Số nguyên
Phần II. Hình học


Chương I. Đoạn thẳng
4. Toán căn bản và nâng cao THCS 50 đề trắc nghiệm toán 6: Gồm 500 câu hỏi
và bài tập trắc nghiệm/ Nguyễn Đức Chí.- TP. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí
Minh, 2005.- 200tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 971
Tóm tắt:
Sách gồm 3 phần:
Phần số học
Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên


Chương II. Số nguyên
Chương III. Phân số
Phần hình học
Chương I. Đoạn thẳng
Chương II. Góc
Phần ôn tập
5. Nâng cao và phát triển toán 6 tập 2/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ năm.- H.:
Giáo dục, 2007.- 140tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 972
Tóm tắt:
Phần số học: Phân số
Phần I. Tóm tắt lí thuyết và bài tập ứng dụng
Phần II. Chuyên đề
Phần hình học
Chương II. Góc
Phần I. Tóm tắt lí thuyết và bài tập ứng dụng
Phần II. Chuyên đề
TOÁN 7
1. Luyện tập toán 7/ Nguyễn Bá Hòa. – H.: Giáo dục, 2004.- 298tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 265


Tóm tắt:
Phần I. Đại số
Chương I. Số hữu tỉ, số thực
Chương II. Hàm số và đồ thị
Chương III. Thống kê
Chương IV. Biểu thức đại số
Phần II. Hình học
Chương I. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Chương II. Tam giác
Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam
giác
2. nâng cao và phát triển toán 7 tập 1/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ tư. – H.:
Giáo dục, 2006.- 151tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 273
Tóm tắt:
Phần I. Đại số
Chương I. Số hữu tỉ, số thực
Chương II. Hàm số và đồ thị
Phần II. Hình học
Chương I. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Chương II. Tam giác
2. nâng cao và phát triển toán 7 tập 2/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ ba. – H.:
Giáo dục, 2006.- 127tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 261
Tóm tắt:
Phần I. Đại số
Chương III. Thống kê
Chương IV. Biểu thức đại số
Phần II. Hình học


Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam
giác
3. Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 7/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc
Đạm.- Tái bản lần thứ năm.- H.: Giáo dục, 2008.- 143tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 1152
Tóm tắt:
Phần I. Toán nâng cao
Chương I. Đường thẳng song song. Đường thẳng vuông góc
Chương II. Tam giác
Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam
giác
Phần II. Chuyên đề
Chuyên đề 1. Phương pháp phản chứng
Chuyên đề 2. Nguyên tắc cực hạn
4. Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 7/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc
Đạm.- Tái bản lần thứ chín.- H.: Giáo dục, 2013.- 159tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 1381
Tóm tắt:
Phần I. Toán nâng cao
Chương I. Số hữu tỉ, số thực
Chương II. Hàm số và đồ thị
Chương III. Thống kê
Chương IV. Biểu thức đại số
Phần II. Chuyên đề
Chuyên đề 1. Tính chia hết trên tập hợp các số nguyên
Chuyên đề 2. Số chính phương
TOÁN 8


1. tuyển chọn 400 bài tập toán 8: Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi/ Phan Văn Đức,
Nguyễn Hoàng Khanh, Lê Văn Trường. – Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 2004.- 243tr.;
24cm.
SĐKCB: STK/ 342
Tóm tắt:
Phần đại số
Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức
Chương II. Phân thức đại số
Chương III. Phương trình bậc nhất
Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Phần hình học
Chương I. Tứ giác
Chương II. Đa giác – diện tích đa giác
Chương III. Tam giác đồng dạng
Chương IV. Hình lăng trụ đứng – Hình chop đều
2. Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ hai.- H.:
Giáo dục, 2006.- 239tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 358
Tóm tắt:
Phần đại số
Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức
Chương II. Phân thức đại số
Chuyên đề
Bài đọc thêm
Phần hình học
Chương I. Tứ giác
Chương II. Đa giác – diện tích đa giác
Chuyên đề
Bài đọc thêm


2. Nâng cao và phát triển toán 8 tập 2/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ hai.- H.:
Giáo dục, 2006.- 255tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 354
Tóm tắt:
Phần đại số
Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn
Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Chuyên đề
Bài đọc thêm
Phần hình học
Chương III. Tam giác đồng dạng
Chương IV. Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều
Chuyên đề
Bài đọc thêm
3. Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 8/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc
Đạm. – Tái bản lần thứ hai.- H.: Giáo dục, 2006.- 203tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 339
Tóm tắt:
Phần thứ nhất: Toán nâng cao
Phần thứ hai: Chuyên đề
4. Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 8/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc
Đạm. – Tái bản lần thứ hai.- H.: Giáo dục, 2008.- 199tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 1160
Tóm tắt:
Phần thứ nhất: Toán nâng cao
Phần thứ hai: Chuyên đề
5. Ôn tập hình học 8/ Nguyễn Ngọc Đạm, Vũ Dương Thụy.- Tái bản lần thứ ba.H.: Giáo dục, 2007.- 163tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 956


Tóm tắt:
Chương I. Tứ giác
Chương II. Đa giác – diện tích đa giác
Chương III. Tam giác đồng dạng
Chương IV. Hình lăng trụ đứng – Hình chop đều
TOÁN 9
1. Rèn luyện kĩ năng giải toán THCS để học tốt toán quyển 9 tập 1/ Lê Hồng
Đức, Đào Thiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí.- Tái Bản lần I.- H.: Hà Nội, 2005.303tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 416
Tóm tắt:
Phần I. Đại số
Chương I. Số thực căn bậc hai
Chương II. Hàm số bậc nhất
Phần II. Hình học
Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chương II. Đường tròn
2. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 9: Sách tham dự cuộc thi viết sách
bài tập và tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo/ Bùi Văn tuyên.- Tái bản lần thứ hai.H.: Giáo dục, 2007.- 338tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 684
Tóm tắt:
Phần đại số
Phần hình học
Lời giải, chỉ dẫn, đáp số
3. Luyện tập đại số/ Nguyễn Bá Hòa.- Tái bản lần thứ nhất.- H.: Giáo dục,
2007.- 200tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 674
Tóm tắt:


Chương I. căn bậc hai – căn bậc ba
Chương II. Hàm số bậc nhất
Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Chương IV. Hàm số y = ax2 (a # 0) Phương trình bậc hai một ẩn
4. Luyện tập đại số/ Nguyễn Bá Hòa.- Tái bản lần thứ nhất.- H.: Giáo dục,
2006.- 207tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 686
Tóm tắt:
Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chương II. Đường tròn
Chương III. Góc với đường tròn
Chương IV. Hình trụ - Hình nón- Hình cầu
5. Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 9/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc
Đạm.- H.: Giáo dục, 2005.- 209tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 397
Tóm tắt:
Phần thứ nhất: Toán nâng cao
Phần thứ hai: Chuyên đề quỹ tích
6. Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 9/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc
Đạm.- H.: Giáo dục, 2005.- 215tr.; 24cm.
SĐKCB: STK/ 404
Tóm tắt:
Phần thứ nhất: Toán nâng cao
Phần thứ hai: Chuyên đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×