Tải bản đầy đủ

gà tỉ tê với ga gà tỉ tê với ga gà tỉ tê với ga

Bài giảng: tập đọc-lớp 2


Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ:
Đọc đoạn 1, 2:
Đọc đoạn
Do đâu
5, chàng
6:
trai có viên ngọc quý ?
Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó .


Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh HuyềnThứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Luyện đọc
nũng nịu, xôn xao
nguy hiểm, gấp gáp
roóc roóc, tai họa,
Từ khi gà con còn nằm trong trứng,
gà mẹ đã nói chuyện với chúng
bằng cách gõ mỏ lên vỏ trứng, còn
chúng thì phát tín hiệu nũng nịu đáp
lời mẹ.

Từ ngữ


Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền


Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tìm hiểu bài
Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi nào?
Gà con biết nói chuyện với mẹ khi còn nằm trong
trứng.


Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tìm hiểu bài
2. Nói lại cách gà mẹ báo cho con biết:
a)Không có gì nguy hiểm.
b)Có mồi ngon, lại đây!
c)Tai họa, nấp nhanh!
a/ Gà mẹ kêu đều đều “cúc...cúc...cúc”.
b/ Gà mẹ vừa bới vừa kêu nhanh “cúc, cúc, cúc”.
c/Gà mẹ mà xù lông, miệng kêu liên tục, gấp gáp “roóc
roóc”.Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tìm hiểu bài
Em hiểu được gì qua bài tập đọc này?
Loài gà cũng biết nói với nhau, có tình cảm với nhau,
che chở, bảo vệ, yêu thương nhau như con người.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×