Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ
I. Mục tiêu:Giúp HS:
- Mở rộng vốn từ về Bác Hồ.(BT1)
- Củng cố kỹ năng đặt câu. (BT2)
- Ghi lại được hoạt động vẽ trong tranh bằng một câu ngắn.(BT3)
- Giáo dục HS tình cảm, kính trọng, biết ơn Bác Hồ.
II. Đồ dùng dạy - học.
- Bảng phụ
- Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND-TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

1.Bài cũ

- Gọi HS đặt và trả lời câu hỏi: Để

làm gì?

- 3-4 cặp H thực hiện.

- Nhận xét - đánh giá.

- H nhận xét

(3-5)
2.Bài mới.

- Giới thiệu bài.

*HĐ1:GTB(1 Bài 1:Tìm các từ ngữ...
)
- Chia lớp thành các nhóm và yêu
cầu thảo luận ghi kết quả ra bảng
*HĐ2: Từ
phụ.
ngữ về Bác
Hồ.
(10p)

+Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác
đối với thiếu nhi?

- 2HS đọc đề.
- Thảo luận theo nhóm
- Trình bày kết quả
- yêu thương, thương yêu, chăm


+Từ ngữ nói lên tình cảm của thiếu sóc, dạy bảo, chăm chút …
nhi đối với Bác?
- Biết ơn, kính trọng, lễ phép,
- Chốt : Đây nlà các từ ngữ nói về vâng lời, kính yêu,…
Bác Hồ
- Đọc lại từ ngữ.
Bài 2:Đặt câu với mỗi từ vừa tìm ở
bài tập 1


- Tổ chức cho làm vào bảng bìa
*HĐ3: Đặt
câu nói về
Bác Hồ.
(20p)

- Nhận xét, chốt KN đặt câu
Bài 3:Nhìn vào tranh đặt 1 câu...
- Tranh 1: Vẽ cảnh gì?
? Hãy nói một câu về bức tranh đó?

- 2HS đọc đề
- Thực hiện vào bảng bìa
- Vài HS đọc câu.
- Nhận xét.
- 3HS đọc yêu cầu.
- Các bạn vào thăm lăng Bác.
- 2H nêu.

- Nhận xét , bổ sung
- Yêu cầu HS tự tìm hiểu tranh 2, 3
- Thực hiện.
và thảo luận cặp đôi
- Vài nhóm HS tập nói cả 3
tranh.
- Viết bài vào vở bài tập.
- Vài HS đọc bài.
? Em cần làm gì để thể hiện tình
cảm của em đối với Bác Hồ?
3.Củng cốdặn dò(2)

- Nhận xét , bổ sung

- Nhận xét đánh giá.

- Vài HS nêu.

- Nhắc HS.

- Về tìm thêm từ ngữ nói về
Bác Hồ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×