Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ

Tuần: 30

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.

Mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ.

2.

Củng cố kỹ năng đặt câu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
Bảng phụ ghi BT1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
A/ Kiểm tra bài cũ:
+ Kể tên các bộ phận của cây?
B/ Bài mới

Bài 1 (M).
- HS đọc y/c đề bài.
- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm vở nháp.
- Nhận xét, chốt lời giải đúng, đổi chéo bài kiểm tra.
a.
Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi : yêu, thương, yêu thương, quý,
yêu quý, quan tâm, săn sóc, chăm sóc, chăm lo, chăm chút …
b.
Từ ngữ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác : kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết
ơn, nhớ ơn, thương nhớ.
Bài 2 (M).


- HS đọc đề bài.
- GV lưu ý HS khi đặt câu không nhất thiết phải nói về quan hệ giữa Bác Hồ với thiếu
nhi, có thể nói về quan hệ khác.
- HS nối tiếp nhau đặt câu, mỗi HS đặt ít nhất 2 câu.
- GV ghi số câu lên bảng, nhận xét chốt bài đúng.
Bài 3 (Viết).
- HS đọc y/c đề bài, quan sát tranh suy nghĩ ghi lại vào vở.
- HS báo cáo tiếp nối nhau đọc câu đã đặt.
- Nhận xét chốt bài làm đúng.
C/ Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND bài học.
- Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×