Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi và
tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác(BT1); biết đặt câu với từ tìm được ở
BT1 (BT2).
- Ghi lại được hoạt động vẽ trong tranh bằng một câu ngắn(BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Bút dạ và 4 tờ giấy to.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. Ổn định :

Hoạt động học
- Hát

2. Bài cũ : Từ ngữ về cây cối. Đặt và
TLCH: Để làm gì?
-Gọi 3 HS lên viết các từ chỉ các bộ

phận của cây và các từ dùng để tả
từng bộ phận.

- Ví dụ:
- HS 1: Thân cây: khẳng khiu, sần
sùi,…
- HS 2: Lá cây: xanh mướt,…
- HS 3: Hoa: thơm ngát, tươi sắc,…


- HS 1: Cậu đến trường để làm gì?
-Gọi 2 HS dưới lớp thực hiện hỏi đáp

- HS 2: Tớ đến trường để học tập và

có cụm từ “Để làm gì?”

vui chơi cùng bạn bè.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.
3. Bài mới :
- Giới thiệu : Từ ngữ về Bác Hồ.
 Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài
Bài 1
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
-1 HS đọc thành tiếng, cả lớp theo dõi bài
-Chia lớp thành 4 nhóm phát cho mỗi
nhóm nhận 1 tờ giấy và bút dạ và yêu

trong SGK.
-Nhận đồ dùng và hoạt động nhóm.

cầu:
+ Nhóm 1, 2 tìm từ theo yêu cầu a.
+ Nhóm 3, 4 tìm từ theo yêu cầu b.

-Đại diện các nhóm lên dán giấy trên

-Sau 5 phút thảo luận, gọi các nhóm


bảng, sau đó đọc to các từ tìm được. Ví

lên trình bày kết quả hoạt động.

dụ:
a) yêu, thương, yêu quý, quý mến, quan

- Nhận xét, chốt lại các từ đúng.

tâm, săn sóc, chăm chút, chăm lo,…

Tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ b) kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết ơn,
đúng, hay.
Bài 2:

nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương,…


-Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-Từng cặp HS thực hành hỏi đáp

-Đọc yêu cầu trong SGK.

-cả lớp và GV nhận xét

- VD: a/ Bác Hồ luơn chăm lo cho tương
lai của thiếu nhi Việt Nam. Khi cịn sống,

Bài 3
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
-Cho HS quan sát và tự đặt câu.
-Gọi HS trình bày bài làm của mình.
GV có thể ghi bảng các câu hay.

tết trung thu nào Bác Hồ cũng gửi thư cho
các thiếu nhi mà Bác vơ vàn yêu quý.
- Đọc yêu cầu trong SGK.
- HS làm bài cá nhân.
-Tranh 1: Các cháu thiếu nhi vào lăng
viếng Bác./ Các bạn thiếu nhi đi thăm lăng
Bác.

Nhận xét, tuyên dương HS nói tốt.

-Tranh 2: Các bạn thiếu nhi dâng hoa
trước tượng đài Bác Hồ./ Các bạn thiếu
nhi kính cẩn dâng hoa trước tượng Bác
Hồ.
-Tranh 3: Các bạn thiếu nhi trồng cây nhớ
ơn Bác./ Các bạn thiếu nhi tham gia Tết

4. Củng cố – dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về Bác
Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy.

trồng cây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×