Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Cháu nhớ Bác Hồ

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
CHÁU NHỚ BÁC HỒ
A-Mục đích yêu cầu:
-Đọc lưu loát bài. Ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ.
-Biết thể hiện tình cảm thương nhớ Bác qua giọng đọc.
-Hiểu nghĩa các từ ngữ: Ô lâu, cất thầm, ngẩn ngơ, ngờ,…
-Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm mong nhớ tha
thiết Bác Hồ. Đêm đêm, bạn giở ảnh Bác vẫn cất giấu thầm, ngắm Bác, ôm hôn ảnh Bác.
Hiểu tình cảm kính yêu vô hạn của thiếu nhi miền Nam, thiếu nhi cả nước đối với Bác –
Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
-HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Ai ngoan sẽ
được thưởng.

Đọc và trả lời
câu hỏi (2 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.

II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Bài thơ cháu nhớ Bác Hồ viết về tình
cảm nhớ mong Bác của một bạn nhỏ miền Nam sống
trong vùng địch tạm chiếm Ghi.
2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu toàn bài.
-Gọi HS đọc từng dòng thơ đến hết.
-Luyện đọc từ khó: Bâng khuâng, mắt hiền, vầng trán,
ngẩn ngơ…
-Hướng dẫn cách ngắt nhịp khi đọc.

Nghe.
Nối tiếp.
Cá nhân, đồng
thanh.


-Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.
 Rút từ mới: Ô Lâu, cất thầm, ngờ…

Nối tiếp.

-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

Giải thích.

-Thi đọc giữa các nhóm.
-Đọc toàn bài.
3-Tìm hiểu bài:
-Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu?
-Vì sao bạn phải cất thầm ảnh Bác?

-Hình ảnh Bác hiện lên ntn qua 8 dòng thơ đầu?

-Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ
của bạn nhỏ?

HS đọc nhóm
(HS yếu đọc
nhiều).


Cá nhân.
Đồng thanh.
Ven sông Ô Lâu
Giặc cấm nhân
dân ta giữ ảnh
Bác, cấm nhân
dân ta hướng về
cách mạng, về
Bác người lãnh
đạo nhân dân ta
chiến đấu giành
độc lập dân
tộc…
Rất đẹp trong
tâm, trí bạn nhỏ:
đôi má Bác
hồng hào, râu
bạc…
Đêm đêm bạn
nhỏ nhớ Bác,
lấy ảnh Bác ra
ngắm. Ôm hôn
ảnh Bác tưởng
tượng…
Cá nhân. Đồng


4-Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ:

thanh

Hướng dẫn HS học thuộc lòng đoạn, bài.
HS trả lời.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Em hãy nói về tình cảm của bạn nhỏ miền Nam với Bác
Hồ qua bài thơ?
-Về nhà học thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi-Nhận
xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×