Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập đọc Cháu nhớ Bác Hồ

Giáo án Tiếng việt 2
Tập đọc : CHÁU NHỚ BÁC HỒ
I . Mục tiêu
- Biết ngắt nhịp thơ hợp lí; bước đầu biết đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hiểu ND: Tình cảm đẹp đẽ của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. (trả
lời đuwoc CH 1, 3, 4,thuộc 6 dòng thơ cuối)
- GDH luôn có gắng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
II. Đồ dùng dạy học : Ảnh Bác Hồ
III . Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1 . Kiểm tra bài cũ:
-3H đọc nối tiếp 3 đoạn của truyện “Ai
ngoan sẽ được thưởng”

- 3 HS đọc và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới
A.Luyện đọc
- GV đọc mẫu

-HS theo dõi .

-HDH luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu .

- H đọc nối tiếp từng dòng thơ

-Yêu cầu HS tìm và nêu từ khó .
- GV : ô lâu, bâng khuâng, vầng trán, ngẩn
ngơ..…
* Đọc từng đoạn

- H đọc tiếng, từ khó theo yêu cầu

+Đoạn 1 : 8 dòng đầu.
- Giảng: Ô Lâu
+Đoạn 2 : 6 dòng cuối.
- Luyện đọc:

- HS nối tiếp nhau đọc các từ khó.


Nhìn mắt sáng, / nhìn chòm râu ./
Nhìn vầng trăng rộng, / nhìn đầu bạc
phơ. /
Càng nhìn, / càng lại ngẩn ngơ . /

- H luyện đọc

Ôm hôn ảnh Bác, / mà ngờ Bác hôn . /
- Giảng: cất thầm
Ngẩn ngơ

- Là dấu kín
- Cảm thấy như trong mơ .


* Đọc từng đoạn trong nhóm
Giọng đọc cảm động tha thiết, nhấn giọng
những từ ngữ tả cảm xúc, tâm trạng bâng
- Nhóm 2 luyện đoc
khuâng, ngẩn ngơ, của bạn nhỏ .
* Thi đọc giữa các nhóm .
- GV nhận xét nhóm có giọng đọc hay
nhất .
- 2N thi đọc, lớp bình chọn nhóm đọc tốt
* Đọc đồng thanh bài
-Đọc đồng thanh

- Cả lớp đọc đồng thanh .

B .Tìm hiểu bài :
+ Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu ?

-Quê ở sông Ô Lâu .

- GV vừa chỉ vào bản đồ nơi con sông Ô
Lâu vừa giảng : Ô Lâu là một con sông
chảy qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên
Huế đây là vùng địch tạm chiếm khi đất
nước bị Mỹ chia cắt làm 2 miền .
- H quan sát và lắng nghe
+ Vì sao bạn nhỏ phải “cất thầm” ảnh Bác
?
- Vì ở trong vùng tạm chiến , địch cấm
nhân dân ta treo ảnh Bác Hồ, vì Bác là
người lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu
giành độc lập, tự do.
-Hình ảnh Bác hiện lên rất đẹp : Đôi má
+ Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8
Bác hồng hào, râu, tóc bạc phơ, mắt sáng
câu thơ đầu ?
tựa vì sao, vầng trán rộng.
-Đêm đêm, bạn nhớ Bác, mang ảnh bác ra


+ Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính
yêu Bác Hồ của bạn nhỏ ?
+ Qua câu chuyện một bạn nhỏ sống trong

ngắm, bạn hôn ảnh Bác mà ngỡ được Bác
vùng địch tạm chiếm , đêm đêm vẫn mang hôn.
ảnh Bác Hồ ra ngắm với sự kính yêu vô
-Thiếu nhi vùng tạm chiếm nói riêng và
vàn , ta thấy được tình cảm gì của thiếu
thiếu nhi của cả nước nói chung rất kính
nhi đối vơí Bác Hồ ?
yêu Bác Hồ.
C . Học thuộc lòng bài thơ
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ.
- GV nhận xét ghi điểm.

- Cả lớp học thuộc lòng bài thơ .
-3 -5 cá nhân đọc .

3 . Củng cố, dặn dò
+ Qua bài ta thấy tình cảm của các em
- H trả lời
thiếu nhi đối với Bác Hồ như thế nào ?
- Lớp lắng nghe
-Giáo dục tư tưởng :
-Về nhà học thuộc lòng bài thơ. NX tiết
học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×