Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập làm văn Nghe trả lời câu hỏi

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP LÀM VĂN
NGHE - TRẢ LỜI CÂU HỎI
A-Mục đích yêu cầu:
-Nghe kể mẩu chuyện “Qua suối”. Nhớ và trả lời được 4 câu hỏi về nội dung câu chuyện.
-Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người, Bác kê lại hòn đá trên
dòng suối cho những người đi sau khó ngã.
-Trả lời đúng 1 câu hỏi về nội dung câu chuyện.
-HS yếu: Nhớ và trả lời được 1 câu hỏi về nội dung câu chuyện.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS 2 HS kể + TLCH
kể lại câu chuyện “Sự tích hoa dạ lan hương”.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài
học  Ghi.
2-Hướng dẫn làm bài tập:
-Gọi HS đọc yêu cầu và 4 câu hỏi:
-Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK.
+Bức tranh vẽ cảnh gì?


Cá nhân.
Quan sát.
Bác Hồ và mấy chiến sĩ
đứng bên bờ suối. Dưới
suối 1 chiến sĩ kê lại
hòn đá bị kênh.


GV kể chuyện (3 lần). Nội dung: SGV/212
-Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi:
+Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?

Đi công tác.

+Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?

Khi đi qua một con
suối có những hòn đá
bắc thành lối đi, một
chiến sĩ sẩy chân ngã vì
có một hòn đá bị kênh.

+Khi biết hòn đá bị kênh Bác bảo anh chiến sĩ
điều gì?
+Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác
Hồ?

Kê lại cho chắc để
người khác đi qua
không bị ngã
nữa.
Bác rất quan tâm tới
mọi người, Bác quan
tâm đến anh chiến sĩ
xem anh ngã có đau
không. Bác còn cho kê
lại hòn đá để người sau
không bị ngã nữa.
4 HS kể


Cá nhân.

+Gọi HS hỏi đáp trước lớp.
Gọi 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
Hướng dẫn HS làm bài.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò:
-Qua mẩu chuyện về Bác Hồ em rút ra được bài
học gì.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở.
Cần quan tâm đến mọi
người xung quanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×