Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập làm văn Nghe trả lời câu hỏi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN:
NGHE – TRẢ LỜI CÂU HỎI

I. MỤC TIÊU:
- Nghe kể và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyênh Qua suối (BT1);
viết được câu trả lời cho câu hỏi d ở BT1 (BT2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tranh minh hoạ câu chuyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. Ổn định :

Hoạt động học
-Hát

2. Bài cũ : Đáp lời chia vui. Nghe –
TLCH:

- 3 HS kể lại truyện và trả lời câu hỏi


-Gọi HS kể lại và trả lời câu hỏi về câu

về câu chuyện Sự tích hoa dạ lan

chuyện Sự tích hoa dạ lan hương.

hương. Bạn nhận xét

-Vì sao cây hoa biết ơn ông lão?
-Cây hoa xin Trời điều gì?
-Vì sao Trời lại cho hoa toả hương thơm
vào ban đêm?
-Nhận xét, cho điểm HS.


3. Bài mới :
- Giới thiệu : Bác Hồ muôn vàn kính yêu
không quan tâm đến thiếu nhi mà - HS lắng nghe
Bác còn rất quan tâm đến cuộc
sống của mọi người. Câu chuyện
Qua suối hôm nay các con sẽ hiểu
thêm về điều đó.
 Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài
Bài 1
-GV treo bức tranh.
-GV kể chuyện lần 1.
-Chú ý: giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng,
giọng Bác ân cần, giọng anh chiến sĩ hồn
nhiên.

-Quan sát.
-Lắng nghe nội dung truyện.

-Gọi HS đọc câu hỏi dưới bức tranh.
-GV kể chuyện lần 2: vừa kể vừa giới
thiệu tranh.
-GV kể chuyện lần 3. Đặt câu hỏi:
a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?


-HS đọc trong SGK.
-Quan sát, lắng nghe.

b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?
-Bác và các chiến sĩ đi công tác.
-Khi qua một con suối có những hòn


c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh

đá bắc thành lối đi, một chiến sĩ bị

chiến sĩ làm gì?

sẩy chân ngã vì có một hòn đá bị
kênh.

d) Câu chuyện Qua suối nói lên điều gì về

-Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá

Bác Hồ?

cho chắc để người khác qua suối

* Qua câu chuyện Qua suối, giúp HS hiểu
được tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ

không bị ngã nữa.
-Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người.

đối với mọi người. Từ đĩ rút ra bài học cho Bác quan tâm đến anh chiến sĩ xem
anh ngã có đau không. Bác còn cho
bản thân: cần quan tâm đến mọi người
xung quanh, làm việc gì cũng phải nghĩ tới kê lại hòn đá để người sau không bị
ngã nữa.
người khác…
-Yêu cầu HS thực hiện hỏi đáp theo cặp.
-Gọi 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
 Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 2
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi 2 HS thực hiện hỏi đáp.

-Yêu cầu HS tự viết vào vở.
-Gọi HS đọc phần bài làm của mình.
-Cho điểm HS.
4. Củng cố – dặn dò :
-Qua câu chuyện Qua suối em tự rút ra

-8 cặp HS thực hiện hỏi đáp.
- HS 1: Đọc câu hỏi.
- HS 2: Trả lời câu hỏi.
- 1 HS kể lại.

- Đọc đề bài trong SGK.
- HS 1: Đọc câu hỏi.
- HS 2: Trả lời câu hỏi.
- HS tự làm.
- 5 HS trình bày.


được bài học gì?
- Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho gia

-Phải biết quan tâm đến người khác./

đình nghe.

Cần quan tâm tới mọi người xung

-Chuẩn bị: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về

quanh./ Làm việc gì cũng phải nghĩ

Bác Hồ.

đến người khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×