Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Tập viết Chữ hoa M (kiểu 2)

Tuần: 30

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA M (KIỂU 2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Rèn kỹ năng viết chữ:
- Biết viết chữ M theo cỡ vừa và nhỏ.
- Biết viết ứng dụng cụm từ “M ắt sáng như sao” đều nét, đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Chữ mẫu theo quy định
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ.
- Học sinh viết bài cũ A, Ao.
B/ Dạy bài mới.
1, Giới thiệu bài.
2, Hướng dẫn viết chữ hoa.M
- Giáo viên giới thiệu chữ mẫu.M
- Học sinh quan sát chữ mẫu , nhận xét: Kiểm tra số nét?
- Giáo viên viết mẫu minh hoạ cách viết.

- Hướng dẫn học sinh viết bài : M
3, Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
- Giáo viên giới thiệu cụm từ ứng dụng, học sinh đọc từ.


- Giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa của cụm từ: tả vẻ đẹp của đôi mắt to và sáng.
- Học sinh nhận xét về kích thước các chữ cái và vị trí các dấu thanh.
- Hướng dẫn học sinh viết b/c chữ M ắt
4, Hướng dẫn học sinh viết vở tập viết.
5, Chấm, chữa bài:
C/ Củng cố, dặn dò :
- GV nhận xét giờ học.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục hoàn thành phần luyện viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×