Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Chính tả Nghe viết: Cây và hoa bên lăng Bác, phân biệt RDGI, dấu hỏi dấu ngã

Tuần: 31

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài.
- Làm đúng các BT phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Viết bảng phụ, nội dung bài tập 2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh viết nháp, 2 em viết bảng lớp: 3 tiếng bắt đầu bằng r/d/gi
B/ Dạy bài mới:
1- Giới thiệu bài:
2- Hướng dẫn nghe, viết:
- Giáo viên đọc đoạn viết, 2 học sinh đọc lại.
+ Đoạn văn tả vẻ đẹp gì?
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng con
- Giáo viên đọc cho học sinh viết bài vào vở.

- Chấm, chữa bài.
3- Hướng dẫn làm bài tập.
Bài tập 2 :


- Học sinh làm bài vào vở bài tập.
- Học sinh lên bảng chữa bài, nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
C/ Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà soát lại bài và chữa lỗi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×