Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ, dấu chấm, dấu phẩy

Tuần: 31

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ.
2. Tiếp tục luyện tập về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
VBT, bảng phụ ghi BT1, 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
A/ Kiểm tra bài cũ:
- 1 HS làm bài tập 1, 2 HS làm BT2 tiết 30.
- Nhận xét, chữa bài.
B/ Bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1(M).
- HS đọc y/c và đoạn văn.
- Cả lớp làm vào VBT, GV treo bảng phụ 1 em lên bảng làm.

- Nhận xét chốt bài làm đúng.
Bài 2(M).
- HS đọc đề bài.


- HS suy nghĩ và trao đổi theo cặp.
- Báo cáo kết quả bằng trò chơi tiếp sức.
Bài 3(viết).
- HS tự làm, chữa bài, chốt cách điền đúng.
Một hôm, Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường ai vào chùa cũng bỏ dép. Nhưng
vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa Bác cởi dép để ở
ngoài như mọi người, xong mới bước vào.
- HS giải thích cách chọn dấu.
C/ Củng cố, dặn dò.
- Một số em đọc các từ ngữ về chủ đề Bác Hồ.
- GV nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×