Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Cây và hoa bên lăng Bác

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ khó:non sông gấm vóc, dâng, thiêng liêng,...
- Biết đọc bài với giọng trang trọng thể hiện niền tôn kính của nhân dân đối với Bác.
- Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy dấu chấm, giữa các cụm từ.
2. Rèn kĩ năng đọc - hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK.
- Hiểu nội dung: Cây và hoa từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác, thể hiện lòng
tôn kính thiêng liêng của toàn dân với Bác.(TL được các CH ở SGK)
- Giáo dục HS lòng kính trọng, biết ơn Bác Hồ.
II.Đồ dùng dạy- học: tranh ở SGK, bảng phụ
III.Các hoạt động dạy - học :
ND - TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN


HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

1.Bài cũ(5)

- Gọi HS đọc bài:Chiếc rễ đa
tròn.

- 3HS đọc và trả lời câu hỏi
SGK.

2.Bàimới.

- Nhận xét đánh giá.

- H nhận xét bạn đọc

- Giới thiệu bài.

- Nghe.

- Đọc mẫu toàn bài và HD
giọng đọc toàn bài

- 3K(KG) đọc + lớp đọc thầm

*HĐ1:GTB(1')
*HĐ2:HD
luyện đọc


( 13 - 15’)

- T chú ý h/d đọc từ khó cho
H(TB-Y)

- Nối tiếp đọc câu.

- HD HS đọc và giải nghĩa từ.


- 3HS đọc 3 đoạn.

+ Cây vạn tuế: cây cành lá
giống như lông chim.

- Nêu nghĩa từ SGK.

+ Cây dầu nước: cây gỗ cho
dầu để pha sơn.

- Phát âm từ khó.

- Phô sắc: Khoe sắc.

? Hoa ban có ở vùng nào?
- Chia lớp thành các nhóm
- Tổ chức nhận xét

- Tây bắc: có màu trắng, màu đỏ
- Luyện đọc trong nhóm

*HĐ3:Tìm
hiểu bài ( 7 8’)

*HĐ4:Luyện
đọc lại(5 - 6’)
3.Củng cốdặn dò( 2)

- Gọi HS đọc câu hỏi 1,2,3

- Cử đại diện thi đọc.
- Nhận xét, bình chọn

- 3HS đọc.
? Cây và hoa bên lăng Bác thể
hiện tình cảm gì của nhân dân ta - HS trả lời
với Bác?
- Kính yêu của toàn dân đối với
- Gọi HS đọc diễn cảm bài văn. Bác.
- Đánh giá ghi điểm
- Nhận xét giờ học.

- 3 - 4HS đọc.

- Về nhà luyện đọc lại bài.

- Nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×