Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Cây và hoa bên lăng Bác

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
A-Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn toàn bài: Ngắt, nghỉ hơi đúng. Biết đọc bài với giọng trang trọng thể hiện niềm
tôn kính của nhân dân đối với Bác.
- Hiểu nghĩa các TN: Uy nghi, tụ hội, tam cấp…
- Hiểu nội dung bài: Cây và hoa đẹp nhất từ khắp niềm đất nước tụ hội bên lăng Bác thể
hiện niềm tôn kính thiêng liêng của toàn dân với Bác.
- HS yếu: Đọc trơn toàn bài: Ngắt, nghỉ hơi đúng. Biết đọc bài với giọng trang trọng thể
hiện niềm tôn kính của nhân dân đối với Bác.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Chiếc rễ đa
tròn

Đọc và trả lời câu
hỏi (2 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1-Giới thiệu bài:
Hoa tạo cho Lăng Bác có một vẻ đẹp đặc biệt. Hôm
nay, các em sẽ đọc bài “Cây và hoa bên lăng Bác để
thấy điều đó.
2-Luyện đọc:
- Giáo viên đọc mẫu
- Gọi HS đọc từng câu  hết
- Luyện đọc đúng: Quảng trường, khỏe khắn, tôn kính..
- Gọi HS đọc từng đoạn  hết
- Từ mới: uy nghi, hội tụ,…

Nối tiếp
CN, ĐT
Nối tiếp
Giải thích


- HD đọc từng đoạn

Theo nhóm (HS
yếu đọc nhiều)

- Thi đọc giữa các nhóm

CN

- Đọc toàn bài

ĐT

3-Tìm hiểu bài
Kể tên các loài cây được trồng ở phía trước lăng Bác

Vạn tuế, dầu
nước, hoa ban…

Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước
được trồng quanh lăng Bác?

Sơn La, hoa sứ đỏ


Nam Bộ, hoa nhà,


Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm
của con người?

Cây và hoa của
non sông gấm vóc
đang dâng niềm
tôn kính thiêng
liêng theo đoàn
người vào lăng
viếng Bác.
2HS

4-Luyện đọc lại:
Gọi HS thi đọc lại bài văn.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
- Cây và hoa thể hiện t/c ntn đ/v Bác
-Về nhà luyện đọc lại - trả lời câu hỏi-Nhận xét.

Tình cảm kính
yêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×