Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Cây và hoa bên lăng Bác

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

I. MỤC TIÊU:
- Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng ở các câu văn dài
- Hiểu ND : Cây và hoa đệp nhất khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác ,
thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác. (trả lời được các CH trong SGK)
- HS có ý thức trong học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.
-Tranh ảnh sưu tầm về Quảng Trường Ba Đình , nhà sàn , các loài cây hoa
xung quanh lăng Bác.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1 . Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi HS đọc bài “Chiếc rễ đa tròn”

và trả lời câu hỏi SGK.
- Nhận xét ghi điểm.
2 . Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa .

- HS nhắc lại đề bài.


* Hoạt động 1:Luyện đọc
- GV đọc mẫu tóm tắt nội dung : Cây và
hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ
hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính
của nhân dân ta đối với Bác.
 Đọc từng câu:
- GV theo dõi uốn nắn.
* Luyện phát âm :
- GV chốt lại và ghi bảng :

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu
trong bài.
- HS đọc từ khó :
Lăng Bác , lịch sử , nở lứa đầu,
tượng trưng, quảng trường, khắp
miền , vạn tuế , …

+ Bài này chia mấy đoạn ? Nêu rõ từng - Bài này chia làm 4 đoạn.
đoạn ?

+ Đoạn1 : Từ đầu  hương thơm.
+ Đoạn2 : Tiếp lứa đầu.
+ Đoạn 3 : Tiếp  ngào ngạt.
+ Đoạn 4 : Phần còn lại.

* Hướng dẫn đọc câu văn dài :
Trên bậc tam cấp , / hoa dạ hương chưa
đơm bông , / nhưng hoa nhài trắng mịn ,

-1 HS đọc bài .

/ hoa mộc , hoa ngâu kết chùm , / đang
toả hương ngào ngạt .


- GV đọc mẫu .
* Hướng dẫn đọc bài:đọc giọng trang -1 HS đọc bài .
nghiêm trầm lắng ở câu kết .

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn


- Đọc từng đoạn trước lớp

trong bài

- Thi đọc đoạn giữa các nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc.

- Đọc đồng thanh .

- Lớp đọc bài.

* Hoạt động2. Tìm hiểu bài :
+ Kể tên các loại cây được trồng phía -Cây vạn tuế , dầu nước , hoa ban.
trước lăng Bác ?

-Hoa ban, đào Sơn La, hoa sứ đỏ

+ Những loài hoa nổi tiếng nào ở khắp Nam bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa
mọi miền đất nước được trồng quanh mộc, hoa ngâu.
lăng Bác

-Hội tụ, đâm chồi, phô sắc, toả

+ Tìm những từ ngữ tả hình ảnh cho hương thơm.
thấy cây và hoa luôn cố gắng làm đẹp -Cây và hoa của non sông gấm vóc
cho lăng Bác ?
đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng
+ Câu văn nào cho thấy cây và hoa theo đoàn người vào viếng lăng Bác .
cũng mang tình cảm của con người đối - Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện
với bác ?
tình cảm của nhân dân Việt Nam
+ Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện luôn tỏ lòng -tôn kính với Bác.
tình cảm của nhân dân ta đối với Bác
như thế nào ?
3 . Củng cố dặn dò:
+ Cây và hoa bên lăng Bác tượng trưng
cho ai ?
+ Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện
tình cảm của nhân dân ta đối với Bác

- HS trả lời.


như thế nào ?
-Về nhà học bài cũ , xem trước bài sau .
- Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×