Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập đọc Chiếc rễ đa tròn

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
A-Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng.
- Biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật.
- Hiểu nghĩa các TN: thường lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật.
Một chiếc rễ đa rơi xuống đất Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Trồng cái
rễ cây, bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để cây lớn lên thành chỗ vui chơi cho các cháu
thiếu nhi.
-HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng.
B-Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cháu nhớ Bác
Hồ

Đọc + TLCH

Nhận xét-Ghi điểm.

II-Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Bài đọc “Chiếc rễ đa tròn”, hôm nay
lại kể thêm với các em một câu chuyện về lòng nhân ái
bao la của Bác.
2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu.
-Gọi HS đọc từng câu đến hết.

Nối tiếp.

-Luyện đọc đúng: ngoằn ngoèo, vườn, tần ngần, cuốn,

Cá nhân, đồng
thanh.


-Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

Nối tiếp.

 Rút từ mới: thường lệ, tần ngần …

Giải thích.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn

Theo nhóm ( HS
yếu đọc nhiều)

-Thi đọc giữa các nhóm.

Đoạn (cá nhân)
Đồng thanh.

-Cả lớp đọc toàn bài
Tiết 2
3- Tìm hiểu bài:
-Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ
làm gì?
-Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế


nào?

Cuốn chiếc lá
lại rồi trồng cho
nó mọc tiếp.
Cuộn chiếc lá
thành 1 vòng
tròn buộc vào 2
cái cọc sau đó
vùi 2 đầu rễ
xuống đất.
1 cây đa con có
vòng lá tròn.

- Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng như
thế nào?
-Các bạn nhỏ thích chơi trò chơi gì bên cây đa?

Thích chui qua,
chui lại vòng lá
tròn được tạo
nên từ chiếc rễ
đa.

Bác rất yêu quý
thiếu nhi. Bác
- Nói 1 câu về tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi và của Bác quan tâm đến
mọi người xung
Hồ với mọi người xung quanh.
quanh.
3 nhóm đọc


4-Luyện đọc lại:

Nhận xét, tuyên
dương

- Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.
Trở thành 1 cây
đa con có vòng
lá tròn.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng như
thế nào?
-Về nhà luyện đọc lại + TLCH – Nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×