Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập viết Chữ hoa N (kiểu 2)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP VIẾT:
CHỮ HOA N (KIỂU 2)
I.Mục tiêu:
- Biết viết chữ hoa N (1 dòng cỡ chữ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ).
- Chữ Người (1 dòng cỡ chữ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ). Biết viết câu ứng dụng “ Người ta là
hoa đất” theo cỡ chữ nhỏ (3 lần), viết đúng mẫu chữ, đều nét và nối đúng quy định.
*HS K- G viết hết tất cả các dòng trên vơt tập viết.
- Rèn luyện kỹ năng viết.
II. Đồ dùng dạy - học: Mẫu chữ N (kiểu 2), bảng phụ, vở tập viết, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học :
ND - TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

1.Bài cũ(5)


- Yêu câu H viết: M, M¾t

- Viết bảng con

- Nhận xét, đánh giá

- H nhận xét bài bạn

2.Bàimới.
*HĐ1:GTB(1' - Giới thiệu bài
)
- Đưa mẫu chữ N (kiểu 2)
*HĐ2:HD
? Chữ N được viết giống chữ M
viết chữ hoa
như thế nào?
(5 - 6’)

- Quan sát phân tích
- Nêu

- HD cách viết chữ hoa N

- Theo dõi quan sát

- Nhận xét, đánh giá

- Viết bảng con 2-3 lần
Lớp nhận xét.


*HĐ3:HD
viết câu ứng
dụng

- Giới thiệu:Người là hoa của đất

- HS đọc câu ứng dụng


? Em hiểu câu ứng dụng có nghĩa
như thế nào?

( 5 - 6’)

- HD cách viết nối nét

- Ca ngợi của con người là
đáng quý nhất, là tinh hoa của
đất

- Tổ chức nhận xét bài của H(TBY)

- Theo dõi
- Viết bảng con 2-3 lần
- H nhận xét bài bạn

- Nhắc trình bày khi viết bài
*HĐ4:Tập
viết

- Nêu yêu cầu viết đối với các đối
tượng.

- 1H nhắc tư thế ngồi viết

( 15 - 17’)

- Theo dõi bao quát lớp

- Viết vào vở

- Chấm vở H, nhận xét
- Nhận xét giờ học
3.Củng-cố
dặn dò (2)

- Giao bài về nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×