Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Tập viết Chữ hoa N (kiểu 2)

Tuần: 31

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA N
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Rèn kỹ năng viết chữ:
- Biết viết chữ N theo cỡ vừa và nhỏ.
- Biết viết câu ứng dụng theo đúng mẫu và đúng cỡ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Mẫu chữ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ.
- Học sinh viết lại chữ M – Mắt
B/ Dạy bài mới.
1- Giới thiệu bài.
2- Hướng dẫn viết chữ hoa.
- Giáo viên giới thiệu chữ mẫu, HS quan sát chữ mẫu , nhận xét: Kiểm tra số nét?
- Giáo viên viết mẫu minh hoạ cách viết.
- Hướng dẫn học sinh viết nháp chữ N

3- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
- Giáo viên giới thiệu cụm từ ứng dụng , học sinh đọc , giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa
của cụm từ .


- Học sinh nhận xét về kích thước các chữ cái và vị trí các dấu thanh.
- Hướng dẫn học sinh viết nháp chữ N gười.
4- Hướng dẫn học sinh viết vở tập viết.
5- Chấm, chữa bài:
C/ Củng cố, dặn dò :
- Giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục hoàn thành phần luyện viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×