Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHÍNH TẢ:
CHUYỆN QUẢ BẦU
I.Mục tiêu:
- Nghe, viết chính xác bài chính tả “chuỵên quả bầu”. Qua bài chép biết viết hoa tên riêng
Việt Nam trong bài chính tả..
-Làm đúng các bài tập tiếng có âm đầu, vần dễ lẫn, l/n; v/d
-H có ý thức luyện viết chữ đẹp
II.Đồ dùng dạy - học: Vở tập chép, Vở BTTV, bảng phụ,...
III.Các hoạt động dạy -học.
NDKT-TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

-Yêu cầu H viết: khỏe khoắn, bậc
tam cấp, tỏa hương


-Viết bảng con.
- H nhận xét bài bạn

- nhận xét, đánh giá.
2.Bài mới.

-Giới thiệu bài.

*HĐ1:GTB(1’
)

-Đọc bài viết.

*HĐ 2: HD
chính tả (6-7’)

-Bài chính tả nói lên điều gì?

-Giải thích nguồn gốc ra đời
của các anh em trên đất
nước ta.

-Tìm trong bài những tên riêng
được viết hoa?

-nêu: Khơ Mú ,Thái, Giao,

HD cách viết: Khơ mú, H mông,

-Viết bảng con.

Ê - đê, Ba- na,

-H nhận xét bài bạn

*HĐ3:H viết

-Nghe.
-2-3HS đọc lại.H mông, Ê - đê, Ba na …


bài
(17-19’)

-T t/c nhận xét bài của H (TB-Y)
-Đọc lại bài chính tả lần 2

-Lắng nghe.
-1H nhắc tư thế ngồi viết

-Đọc cho HS viết.

-Nghe - viết

-Đọc dò (2lần)

-Soát lỗi và chữa một số lỗi.

-T thu vở chấm 1 số em, nhận xét
*HĐ4: HD làm Bài 2b:Điền vào chỗ trống v hay
bài tập (5’)
d?

-2HS đọc đề.
-Làm vào VBT

- Tổ chức cho H nhận xét bài bạn

-1H(TB) làm ở bảng phụ

Bài 3a: Tìm các từ...

b)Vội, vàng, vấp, dây
- H thảo luận nhóm

-Nhận xét, đánh giá.

- H nêu kết quả
- H nhận xét

3.Củng cố dặn
dò(2)
-Nhận xét giờ học.
-Nhắc HS về luyện viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×