Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP)
CHUYỆN QUẢ BẦU
I.Mục đích yêu cầu:
- Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung một đoạn văn trong bài. Viết hoa đúng các
tên dân tộc
- Làm đúng bài tập phân biệt các cặp âm - vần dễ lẫn l/ n
- Rèn tính cẩn thận cho HS
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Phiếu bài tập, nội dung bài tập 2a và 3a
H: Vở chính tả, bảng con
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:
-Viết các từ ngữ có r/d/gi

Cách thức tiến hành
(5P)

H: Viết bảng con

H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)

G: Nêu mục đích, yêu cầu, ghi tên bài

2,Hướng dẫn nghe - viết:
a)Chuẩn bị:
G: Đọc đoạn viết một lần(BP)


- Từ: Khơ mú, Thái, Tày, Nùng,
Mường, Dao, Hmông, Ê-đê, Ba-na,
Kinh

b)Viết bài:

H: Đọc lại một lần (1H)
G? Nêu nội dung đoạn văn
H: Viết một số từ khó
H: Nhận xét các hiện tượng chính tả cần
lưu ý( Cách trình bày, các tiếng cần viết
hoa, ....)
G: Đọc đoạn viết cho HS nghe
H: Nhìn bảng phụ viết bài
G: Theo dõi cách viết bài của HS, uốn
nắn HS viết đủng tư thế,....

c)Chấm - chữa bài:
G: Đọc bài cho HS soát lỗi
H: Soát lỗi
G: Thu bài chấm bài của 1 số HS (10
bài)
d,Hướng dẫn học sinh làm bài
tập:

- Nhận xét lỗi chung trước lớp

Bài 2a:G: Nêu yêu cầu

năm nay, thuyền nan lênh đênh,
ngày này, chăm lo, qua lại

H: Làm vào phiếu học tập

Bài 3a:
- Vật dùng để nấu cơm: nồi
- Đi qua chỗ có nước: lội
- Sai sót, khuyết điểm: lỗi

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
đúng.


3,Củng cố, dặn dò:

(1P)
G: Nhận xét tiết học
Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×