Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD

Tuần: 32

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ
CHUYỆN QUẢ BẦU
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng đoạn trích trong bài, biết viết hoa đúng tên dân
tộc.
- Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu dễ lẫn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh viết bảng con và bảng lớp 3 từ bắt đầu bằng r/ d/ gi.
B/ Dạy bài mới.
1, Giới thiệu bài
2, Hướng dẫn tập chép.
Giáo viên đọc bài viết,2 học sinh đọc lại.
+ Bài chính tả này nói lên điều gì?
+ Trong bài có những từ nào là tên riêng? cách viết.
- Hướng dẫn học sinh viết nháp tên riêng.
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở.

- Chấm, chữa bài.
3, Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2 a: Học sinh tự làm bài vào vở


Hướng dẫn học sinh chữa bài và đọc bài làm đúng.
Bài 3 a: Tương tự
C/ Củng cố, dặn dò
-

Giáo viên nhận xét giờ học

-

Yêu cầu học sinh về nhà soát lại bài và chữa lỗi (nếu có).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×