Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Kể chuyện Chuyện quả bầu

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

KỂ CHUYỆN:
CHUYỆN QUẢ BẦU
I.Mục tiêu:
1. Rèn kĩ năng nói:
- Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
- Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với
nội dung.
2. Rèn kĩ năng nghe:
- Có khả năng theo dõi bạn kể.
- Nhận xét - đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
- H(KG) kể được toàn bộ nội dung câu chuyện theo cách mở đầu cho trước
II. Đồ dùng dạy - học: tranh minh họa ở SGK
II. Các hoạt động dạy - học :
NDKT-TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH


1.Bài cũ(5)

-Gọi H kể chuyện: Chiếc rễ đa
tròn.

-3HS kể.
- H nhận xét bạn kể

-Qua câu chuỵên em hiểu thêm gì - H trả lời
về Bác Hồ?
-Nhận xét, đánh giá.
2.Bàimới.

-Giới thiệu bài.
*HĐ1:GTB(1’
-Yêu cầu quan sát tranh.
)

-Quan sát tranh.


-Nêu nội dung tranh.
*HĐ2: Kể
đoạn 1 -2 theo
tranh.
( 10-12’)

-Chia lớp thành các nhóm.

-Kể trong nhóm

-T t/c cho H thi kể trước lớp

-Thi kể trước lớp.

- T t/c nhận xét

-Nhận xét.

-Cho HS đọc lại các gợi ý.-2-3HS đọc.

*HĐ 3: Kể lại
đoạn 3 theo gợi -Nhận xét tuyên dương
ý. ( 8-10’)
-Gọi HS đọc yêu cầu SGK.
*HĐ 4: Kể lại
câu chuyện
theo cách mở
đầu mới
( Dành cho
H(KG)) ( 810’)
3.Củng cốdặn dò(2-3)

-1-2H(K) lên kể lại.
-Nối tiếp nhau kể.
-3-4HS đọc.
-Đọc thầm.

-HD cách kể.

-Theo dõi.

-Kể mẫu toàn bộ câu chuyện.

-Tập kể trong nhóm mở đầu
đoạn 1:

-Chia nhóm

-3-4H (KG) kể trước lớp.
-Nhận xét đánh giá.
-Câu chuyện muốn nhắc nhở với
em điều gì?
-Nhận xét, nhắc nhở.

-2-3HS trả lờiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×