Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Kể chuyện Chuyện quả bầu

Giáo án Tiếng việt 2

KỂ CHUYỆN
CHUYỆN QUẢ BẦU
I.Mục đích yêu cầu:
- Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn câu chuyện với giọng phù
hợp. Kể lại được toàn bộ câu chuyện theo cách mở đầu mới, kể tự nhiên, phối hợp điệu
bộ, nét mặt, thay đổi giọng phù hợp với nội dung.
- Chăm chú nghe bạn kể, biết nhận xét bạn kể.
- Giáo dục HS biết tôn trọng tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em
II.Đồ dùng dạy học:
G: Tranh minh hoạ SGK.
H: SGK
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
(5P)

- Chiếc rễ đa tròn


H: Tiếp nối kể (3H)
H+G: Nhận xét

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

(1P)

G: Nêu nội dung yêu cầu của tiết học

2,Hướng dẫn kể chuyện: (31P)
a) Dựa vào tranh kể đoạn 1, 2
của câu chuyện

H: Quan sát nội dung từng tranh
G: Kể nhanh nội dung từng tranh( 1,2)
H: Lắng nghe, nắm nội dung
G: HD học sinh dựa vào tranh tập kể đoạn


1, 2
H: Tập kể trong nhóm 2
- Kể nối tiếp nội dung 2 bức tranh trước lớp
b) Kể lại đoạn 3

H+G: Nhận xét

Gợi ý:
- Người vợ sinh ra quả bầu

G: Nêu yêu cầu

- Hai người thấy có tiếng lao xao H: Đọc thầm gợi ý SGK
trong quả bầu
H: kể mẫu đoạn 3
- Những con người bé nhỏ sinh - Tập kể trong nhóm đôi đoạn 3
ra từ quả bầu
- Kể trước lớp
c)Kể toàn bộ câu chuyện theo


H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
cách mở đầu dưới đây
Đất nước ta có 54 dân tộc
anh em. Mỗi dân tộc có tiếng
nói riêng, có cách ăn mặc
riêng. Nhưng tất cả các dân tộc
ấy đều sinh ra từ một mẹ.
Chuyện kể rằng......
3,Củng cố, dặn dò:
(3P)

G: Nêu yêu cầu
H: Đọc đoạn mở đầu (BP)
G: Kể mẫu theo đoạn mở đầu
H: lắng nghe, nhận biết cách kể có mở đầu
mới
G: Gọi đại diện các nhóm kể toàn bộ câu
chuyện
H: Nối tiếp kể lại câu chuyện
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Giúp học sinh hiểu ý nghĩa của bài
H: Phát biểu
H+G: Nhận xét, bổ sung, liên hệ
G: Nhận xét tiết học
H: Tập kể lại chuyệnở nhà theo cách mở
đầu mới và Chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×