Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Luyện từ và câu Từ trái nghĩa, dấu chấm, dấu phẩy

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ TRÁI NGHĨA - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:
- Biết xếp các từ có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa) theo từng cặp (BT1).
- Biết điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống ( BT2).
- H tích cực học tập
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ , VBT
III. Các hoạt động dạy - học :
NDKT - TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

-Tìm một số từ ca ngợi Bác Hồ
và đặt câu.


-2H(K) làm bài

2.Bàimới.

- H nhận xét

-Nhận xét đánh giá.

*HĐ1:GTB(1’) -Giới thiệu bài.
*HĐ2: HD làm Bài 1: Xếp các từ cho dưới
đây thành từng cặp từ có
bài tập ( 25nghĩa trái ngược nhau
28’)

-Nhắc lại tên bài học.
-2-3HS đọc yêu cầu.

- Bài tập y/c làm gì?
- T t/c cho H thảo luận theo
nhóm và ghi kết quả ra bảng
phụ

- H trả lời
-Thảo luận theo nhóm và ghi
kết quả ra bảng phụ
a) đẹp - xấu, ngắn - dài,
cao - thấp
b) Lên - xuống, chê - khen,


ghét - yêu.
c)Trời - đất, ngày - đêm,
trên - dưới.
- T t/c nhận xét bài của các
nhóm

- H nhận xét bài bạn

- T chốt : Các cặp từ các em
vừa xếp được ở BT1 là các cặp


từ trái nghĩa
Bài 2:Em hãy chọn dấu chấm
hay dấu phẩy....

-2- 3HS đọc.

Bài tập yêu cầu gì?

-Điền dấu chấm hay dấu phẩy,
làm vào vở bài tập.

- T t/c nhận xét bài của H

- 1H(K) làm vào bảng phụ
-Vài HS đọc lại bài.

3.Củng cố- dặn -Nhận xét chấm vở HS.
dò ( 2-3)
-Nhận xét giờ học.
-Nhắc HS.

-Về tìm thêm một số cặp từ
trái nghĩaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×