Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Luyện từ và câu Từ trái nghĩa, dấu chấm, dấu phẩy

Tuần: 32

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ TRÁI NGHĨA. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Bước đầu làm quen với khái niệm Từ trái nghĩa.
2. Củng cố cách sử dụng các dấu chấm, dấu phẩy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
Bảng phụ ghi bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
A/ Kiểm tra bài cũ:
2 HS làm bài 1, 3 tiết trước.
B/ Bài mới
Bài 1 (viết).
- HS đọc yêu cầu của bài, lớp đọc thầm.
- HS làm , 3 HS lên bảng làm mỗi em 1 ý.
- Nhận xét chốt lời giải đúng.
(Lời giải: a) Đẹp - xấu; ngắn - dài ; nóng -lạnh; thấp -cao.
b) Lên - xuống ; yêu - ghét; chê - khen.

c) Trời - đất; trên - dưới; ngày - đêm.)
Bài 2 (viết).
- HS đọc y/c bài.


- Lưu ý HS khi điền dấu chấm nhớ viết chữ hoa chữ cái liền sau dấu chấm.
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
- Nhận xét, chốt bài làm đúng.
C/ Củng cố, dặn dò.
- Nêu ND bài học.
- Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×