Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Chuyện quả bầu

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
CHUYỆN QUẢ BẦU (2 TIẾT)
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Đọc mạch lạc toàn bài, biết nghỉ hơi sau dấu câu đúng.
- Biết đọc giọng kể phù hợp với mỗi đoạn.
- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.
2. Rèn kĩ năng đọc - hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK
- Hiểu nội dung câu chuyện: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi
dan tộc có chung một tổ tiên.
3. Giáo dục HS có tình cảm về các dân tộc anh em trên đất nước.
-H (KG) trả lời được câu hỏi 4
II.Đồ dùng dạy- học.
-Tranh minh hoạ bài tập đọc.
-Bảng phụ ghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy - học :
NDKT-TG


HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

- Gọi H đọc bài: Cây và hoa bên
lăng Bác

-3-4HS đọc bài và trả lời câu
hỏi SGK.

-Nhận xét đánh giá.

- H nhận xét

-Giới thiệu bài.

-Nhắc lại tên bài học.

2.Bàimới.

*HĐ1:GTB(1 -Đọc mẫu h/ d giọng đọc toàn bài

-Nghe.


’)
*HĐ2: HD
luyện
đọc(30’)

- 3H đọc 3 đoạn + lớp đọc
thầm
- Tổ chức đọc nối tiếp câu

-Nối tiếp đọc câu

-T chú ý sửa lỗi cho H (TB-Y)


-Phát âm từ khó.

-HD cách đọc một số câu văn dài.

-Luyện đọc các câu văn.
-Đọc đoạn.

-Chia nhóm nêu yêu cầu đọc trong
nhóm.

-Nêu nghĩa của từ SGK.

-T t/c thi đọc giữa các nhóm

-Thi đọc giữa các nhóm.

- Tổ chức nhận xét, khen ngợi

-Nhận xét.

-Luyện đọc trong nhóm

-Đọc đồng thanh toàn bài
*HĐ3: Tìm
hiểu bài
( 15-17’)

- yêu cầu đọc thầm

-1H đọc + lớp đọc thầm

-Yêu cầu đọc câu hỏi SGK và thảo
luận trả lời câu hỏi.

-Thực hiện.

-Con dúi làm gì khi hai vợ chồng bắt -Van lạy xin tha cho nói cho
được?
biết điều bí mật.
- Con dúi mách hai vợ chồng người -Sắp có mưa to gió lớn.
đi rường điều gì?
-2Vợ chồng làm thế nào để thoát nạn
-Vài HS cho ý kiến.
lụt?
-Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất thế
nào khi thoát nạn?
-Có chuyện gì sảy ra với hai vợ
chồng?
-Những con người đói là tổ tiên của
dân tộc nào?
-Kể tên một số dân tộc trên đất nước
ta? ( Dành cho H(KG))
-Em hãy đặt tên khác cho câu

-Cỏ cây vàng úa, không một
bóng người.
-Người vợ sinh ra một quả
bầu
-Khơ - mú, thái, mường,
giao, Hơ - mông, Ê - đê,
kinh.


chuyện?

-Nhiều H( KG) kể.

-Tổ chức cho HS thi đua đọc theo
đoạn.
*HĐ4: Luyện Gọi HS đọc cả bài.
đọc lại( 10-Nhận xét – ghi điểm
12’)
-Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

-Thực hiện 6 HS đọc.
-3-4HS đọc.
-Nhận xét.

3.Củng cốdặn dò(3)

-Em cần có thái độ thế nào đối với
các bạn HS dân tộc.
-Nhận xét đánh giá giờ học.
-Nhắc HS về nhà luyện đọc.

-Các anh em dân tộc đều là
người một nhà phải biết yêu
thương giúp đỡ lẫn nhau.
-Đoàn kết yêu thương giúp
đỡ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×