Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Chuyện quả bầu

Giáo án Tiếng việt 2

TẬP ĐỌC
CHUYỆN QUẢ BẦU
I.Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng. Bài Chuyện quả bầu
- Biết đọc với giọng kể phù hợp với nội dung mỗi đoạn. Hiểu nghĩa các từ được chú giải:
con dúi, sáp ong, tổ tiên, nương
- Hiểu nội dung bài: Các dân tộc trên đất nước Việt nam là anh em một nhà có chung
một tổ tiên. Từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quí các dân tộc anh em.
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Tranh SGK
H: SGK.
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
(5P)

- Đọc bài: Cây và hoa bên Lăng Bác


H: Đọc và trả lời câu hỏi
H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

(1P)

2,Luyện đọc:

(30P)

a)Đọc mẫu:

G: Giới thiệu, ghi tên bài
G: Đọc mẫu toàn bài, nêu cách đọc

b)HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ
- Đọc từng câu

H: Nối tiếp đọc từng câu


G: Phát hiện từ, tiếng HS phát âm chưa
chuẩn ghi bảng
+ Từ khó: lạy van, ngập lụt, biển
nước, lấy làm lạ, lao xao, lần lượt,...

H: Đọc đúng một số từ ngữ
H: Nhiều em tiếp nối nhau đọc đoạn

- Đọc từng đoạn trước lớp

G: HD học sinh đọc đoạn 2

Hai người vừa chuẩn bị xong thì
sấm chớp đùng đùng,/ mây đen ùn
ùn kéo đến.//....mênh mông.//H: Phát hiện cách đọc
- Đọc trước lớp vài lần cho đúng
H: Đọc từng đoạn trong nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm

- Đọc bài

H: Đọc toàn bài một lượt
G: Gọi học sinh đọc từ chú giải cuối bài

3,Hướng dẫn tìm hiểu bài (14p)
- Con dúi mách vợ chồng người đi
rừng cách thoát nạn lũ lụt
- Hai người làm theo lời dúi và thoát
chết. Sau bảy tháng khi 2 vợ chồng
chui ra từ khúc gỗ, mặt đất vắng tanh
không còn một bóng người.
- Người vợ sinh ra một quả bầu. Từ
trong quả bầu chui ra người Khơ mú, Thái, Mường, Dao, Hmông, Êđê, Ba - na, Kinh,...

G: Nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở
- HD học sinh lần lượt trả lời
H: Phát biểu
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
chính
G: Ghi bảng

* Các dân tộc trên đất nước Việt
nam là anh em một nhà có chung
một tổ tiên.
4,Luyện đọc lại:

(18P)

H: Nêu nội dung chính của bài


H: Nối tiếp đọc toàn bài 1 lượt
- Nêu cách đọc từng đoạn
- 3 học sinh đọc lại 3 đoạn theo HD của
GV
H: Tập đọc bài trong nhóm
5,Củng cố - dặn dò:

(2P)

* Các dân tộc trên đất nước Việt
nam là anh em một nhà có chung
một tổ tiên.

- Thi đọc trước lớp
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Câu chuyện này cho em biết điều gì?
H: Phát biểu
H+G: Nhận xét, bỏ sung
G: Nhận xét chung giờ học
H: Tập đọc tốt hơn ở nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×