Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập đọc Tiếng chổi tre

Tuần: 32

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI TỪ CHỐI. ĐỌC SỔ LIÊN LẠC
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Biết đáp lời từ chối với thái độ nhã nhặn, lịch sự.
- Biết thuật lại chính xác nội dung sổ liên lạc.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Giao tiếp: ứng xử văn hoá.
- Lắng nghe tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
Tranh minh hoạ bài tập 1, một quyển sổ liên lạc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
A / Kiểm tra bài cũ
- 2 học sinh nói và đáp lời khen ngợi trong tình huống tự nghĩ ra.
- 1 học sinh đọc lại đoạn văn viết về Bác Hồ.
B / Bài mới .
1, Giới thiệu bài.
2, Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1.
- Học sinh đọc yêu cầu của bài, quan sát tranh trong sách giáo khoa, đọc thầm lời đối
thoại giữa hai nhân vật.


- Vài cặp học sinh thực hành đối thoại theo lời 2 nhân vật, giáo viên và học sinh cùng
nhận xét.
Bài 2.
- Học sinh đọc yêu cầu và từng tình huống trong bài tập.
Giáo viên lưu ý học sinh: cần đối đáp tự nhiên phù hợp với tình huống và thể hiện thái độ
nhã nhặn lịch sự, lễ phép.
Bài 3.
- Học sinh đọc yêu cầu của bài, mở sổ liên lạc, chọn một trang mà mình thích.
- Giáo viên nhắc học sinh nói chân thực nội dung ghi trong sổ.
- Vài học sinh đọc một trang trong sổ liên lạc của mình , nói lại nội dung trong trang đó,
nói suy nghĩ của mình.
- Học sinh làm việc theo nhóm 4.
C/ Củng cố, dặn dò
- Giáo viên nhận xét và củng cố nội dung bài học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×