Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập làm văn Đáp lời từ chối, Đọc sổ liên lạc

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP LÀM VĂN:
ĐÁP LỜI TỪ CHỐI - ĐỌC SỔ LIÊN LẠC
I.Mục tiêu:
- Biết đáp lời từ chối của người khác với thái độ lịch sự, nhã nhặn ( BT1, BT2).
- Biết đọc và nói lại nội dung 1 trang sổ liên lạc
- H có ý thức vươn lên trong học tập
II.Đồ dùng dạy - học:Bảng phụ, VBT, sổ liên lạc
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
NDKT - TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

- Yêu cầu H đọc bài văn viết tả
về ảnh Bác Hồ


-2-3 HS đọc đoạn văn tả ảnh
Bác.

2.Bàimới.

-Đánh giá ghi điểm.

-Nhận xét.

*HĐ1:GTB(1’ -Giới thiệu bài.
)
Bài 1: Đọc các lời nhân vật
trong tranh dưới đây
*HĐ2: HD

-2-3Cặp HS đọc.

làm bài tập
( 25-28’)

-3-4HS cặp lên đóng vai theo
tình huống SGK.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và
đọc lời nhân vật.

-Thảo luận theo vai.

-Nhận xét lời đáp của bạn.
Bài 2: Nói lời đáp của em trong -2-3HS đọc.
các trường hợp sau
-Nêu tình huồng a.
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Nối tiếp nhau nói.
+Thế thì tiếc quá.


-Với tình huống b, c cho HS thảo
luận cặp đôi.


+Thế à! Bạn đọc xong kể cho
mình nghe cũng được.
-Thực hiện.

-Nhận xét đánh giá.

-3 cặp H(TB) lên đóng vai.

+Khi đáp lời từ chối cần có thái
độ như thế nào?

-Nhận xét lời đáp của bạn.

- Chốt cách đáp lại lời từ chối

-Nhã nhặn, lịch sự lễ phép.

Bài 3: Đọc và nói lại ND 1
trang sổ liên lạc
-Cho HS lấy sổ liên lạc.

-Thực hiện.

-Cho HS đọc 1 trang sổ liên lạc

-2-HS đọc số liệu sổ liên lạc
tháng gần nhất.

trong nhóm cho bạn nghe.

-HS đọc 1 trang sổ liên lạc
trong nhóm cho bạn nghe.

-Em có suy nghĩ gì về lời cô nhận -Đọc.
xét.
-Nối tiếp nhau đọc trước lớp.
-Em cần làm gì?
-Nhận xét giờ học.
-Nhắc HS làm lại bài tập 2 vào
vở bài tập.
3.Củng cốdặn dò ( 2-3)

-Nêu:
-Nêu:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×