Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập làm văn Đáp lời từ chối, Đọc sổ liên lạc

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI TỪ CHỐI – ĐỌC SỔ LIÊN LẠC
A-Mục đích yêu cầu:
- Biết đáp lời từ chối của người khác với thái độ lịch sự nhã nhặn.
- Biết thuật lại chính xác nội dung sổ liên lạc
- HS yếu: Biết đáp lời từ chối của người khác với thái độ lịch sự nhã nhặn
B. ĐDDH: Sổ liên lạc của học sinh
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho học sinh
làm bài tập.

CN

BT 2/ 59
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài  Ghi.
2-Hướng dẫn làm bài tập:
- BT 1/ 62: HDHS làm


Miệng

a) Tiết quá nhỉ
b) Con sẽ cố gắn vậy

Thực hành đóng
vai

c) Lần sau con làm bài xong, mẹ cho con đi cùng nhé.

NX

- BT2/ 63: Hướng dẫn HS làm:

Viết vở

Gọi HS đọc nội dung của mình viết

CN- Nhận xét

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
Gọi HSsắm vai lại BT 1/ 62

Nhóm (2HS)


Về nhà xem lại bài- Nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×