Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập làm văn Đáp lời từ chối, Đọc sổ liên lạc

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP LÀM VĂN
Tiết: ĐÁP LỜI TỪ CHỐI.
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Biết đáp lời từ chối của người khác trong các tình huống giao tiếp
với thái độ lịch sự, nhã nhặn.
2Kỹ năng: Biết kể lại chính xác nội dung một trang trong sổ liên lạc của mình.
3Thái độ: Ham thích môn học.
II. Chuẩn bị
- GV: Sổ liên lạc từng HS.
- HS: Vở.
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát.

2. Bài cũ (3’) Nghe – Trả lời câu hỏi:
- Gọi HS đọc bài văn viết về Bác Hồ.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

- 3 đến 5 HS đọc bài làm của
mình.

3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Tuần trước các con đã biết đáp lại lời
khen ngợi. Giờ học hôm nay các con sẽ
học cách đáp lời từ chối sao cho lịch sự.
Sau đó, các em sẽ kể lại một trang trong
sổ liên lạc của mình.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Đọc yêu cầu của bài.

- Bạn nam áo tím nói gì với bạn nam áo
xanh?

- Bạn nói: Cho tớ mượn
truyện với!


- Bạn kia trả lời thế nào?
- Lúc đó, bạn áo tím đáp lại thế nào?

- Bạn trả lời: Xin lỗi. Tớ
chưa đọc xong.
- Bạn nói: Thế thì tớ mượn
sau vậy.

- Khi bạn áo tím hỏi mượn bạn áo xanh
quyển truyện thì bạn áo xanh nói Xin lỗi.
Tớ chưa đọc xong.
- Đây là một lời từ chối, bạn áo tím đã đáp
lại lời từ chối một cách rất lịch sự Thế
thì tớ mượn sau vậy.


- Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm lời đáp khác
cho bạn HS áo tím.

- Gọi HS thực hành đóng lại tình huống
trên trước lớp.

- Suy nghĩ và tiếp nối nhau
phát biểu ý kiến: Khi nào
cậu đọc xong, tớ sẽ mượn
vậy./ Hôm sau cậu cho tớ
mượn nhé./…
- 3 cặp HS thực hành.

- Nhận xét, tuyên dương HS nói tốt.
Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu và đọc các tình
huống của bài.

- 1 HS đọc yêu cầu, 3 HS
đọc tình huống.

- Gọi 2 HS lên làm mẫu với tình huống 1.

HS 1: Cho mình mượn quyển
truyện với.
HS 2: Truyện này tớ cũng đi
mượn.
HS 1: Vậy à! Đọc xong cậu kể
lại cho tớ nghe nhé.

- Với mỗi tình huống GV gọi từ 3 đến 5
HS lên thực hành. Khuyến khích, tuyên
dương các em nói bằng lời của mình.

Tình huống a:
Thật tiếc quá! Thế à? Đọc
xong bạn kể cho tớ nghe nhé./
Không sao, cậu đọc xong cho
tớ mượn nhé./…


Tình huống b:
Con sẽ cố gắng vậy./ Bố sẽ gợi
ý cho con nhé./ Con sẽ vẽ cho
thật đẹp./…
Tình huống c:
Vâng, con sẽ ở nhà./ Lần sau,
mẹ cho con đi với nhé./…
Bài 3

- Đọc yêu cầu trong SGK.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- HS tự làm việc.

- Yêu cầu HS tự tìm một trang sổ liên lạc
mà mình thích nhất, đọc thầm và nói lại
theo nội dung:

- 5 đến 7 HS được nói theo
nội dung và suy nghĩ của
mình.

+ Lời ghi nhận xét của thầy cô.
+ Ngày tháng ghi.
+ Suy nghĩ của con, việc con sẽ làm sau khi
đọc xong trang sổ đó.
- Nhận xét, cho điểm HS.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS luôn tỏ ra lịch sự, văn minh
trong mọi tình huống giao tiếp.
- Chuẩn bị: Đáp lời an ủi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×