Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Tập viết Chữ hoa Q (kiểu 2)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP VIẾT:
CHỮ HOA Q (KIỂU 2)
I.Mục tiêu:
- Biết viết đúng chữ hoa Q kiểu 2(theo 1 dòng cỡ chữ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ).
- Biết viết chữ và câu ứng dụng “ Quân” 1 dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ. “ Quân dân một
lòng” (3 lần.)
- H có ý thức luyện viết chữ đẹp
II. Đồ dùng dạy - học.
- Mẫu chữ hoa Q (kiểu 2) , bảng phụ, vở tập viết, bút, bảng phụ, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học :
NDKT - TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

-T yêu cầu H viết: N, Người


-Viết bảng con

-Nhận xét, đánh giá

- H nhận xét

2.Bàimới.
*HĐ1:GTB(1') -Giới thiệu bài.
*HĐ2:HD viết -Đưa mẫu chữ hoa Q (kiểu 2) ,
chữ hoa
giới thiệu.
(5-6’)

- Quan sát nhận xét.
-Nêu cấu tạo độ cao của chữ.

-HD cách viết và viết mẫu.

-Theo dõi.

-Theo dõi uốn nắn, giúp đỡ cho
H(TB-Y)

-Viết bảng con 3-4 lần.

*HĐ3:HD viết -Nhận xét.
câu ứng dụng
-Giới thiệu cụm từ: Quân dân một


( 5-6’)

lòng.

- H nhận xét

- Em hiểu Quân dân một lòng có
nghĩa như thế nào?


- 3-4HS đọc.

-Yêu cầu phân tích chữ Quân
*HĐ4:Tập viết -Phân tích và HD cách viết.
-Viếtmẫu lưu ý cách nối nét.
( 15-17’)

-Là đoàn kết gắn bó với nhau
và giúp đỡ nhau hoàn thành
nhiệm vụ.
-Thực hiện:

-HD viết vở.

-Viết bảng con 2-3 lần.

-Thu chấm một số bài.

-Quan sát.

-Nhận xét giờ học.

-Viết vào vở.

3.Củng-cố dặn -Nhắc HS về nhà luyện viết.
dò (2)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×