Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Chính tả Nghe viết: Bóp nát quả cam, phân biệt SX, IIÊ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHÍNH TẢ:
BÓP NÁT QUẢ CAM
I.Mục tiêu:
- Chép lại chính xác bài chính tả: Bóp nát quả cam. Không mắc quá 5 lỗi trong bài
- Viết đúng một số tiếng có âm đầu s/x
- H có ý thức luyện viết chữ đẹp
II.Đồ dùng dạy - học: Vở tập chép, VBTTV, phấn, bút,bảng con, bảng phụ,…
III.Các hoạt động dạy - học.
NDKT - TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

-yêu cầu H viết: quét rác, cơn
giông, giữ sạch lề


-1H viết vào bảng con.

2.Bài mới.

-Nhận xét - cho điểm

*HĐ1:GTB(1’)

-Giới thiệu bài.

- H nhận xét

-Nghe.
*HĐ2: HD chính -Đọc bài viết.
tả(5-6’)
-Vì Sao Quốc Toản bóp nát quả
cam?
-Những chữ nào đựơc viết hoa vì
sao?
-Yêu cầu H nêu.
- T t/c nhận xét bài của H(TB-Y)
- Y/c đọc lại bài chính tả.

-2-3HS đọc lại.
-Vì ấm ức bị coi là trẻ con lại
căm giận lũ giặc.
+Tên riêng: Quốc Toản.
-Chữ đầu câu.
-Thực hiện.
-Viết chữ hay sai vào bảng
con.


*HĐ3: H viết bài -Đọc cho HS viết

-1H(K) đọc lại bài chính tả

( 16-17’)

-Đọc cho HS soát lỗi.-Viết bài vào vở.

-Thu chấm 5-7 bài, nhận xét

-Đổi vở soát lỗi.

*HĐ 4: Luyện
tập.
( 5-6’)

Bài 2( a): điền vào chỗ trống x
hay s
- gọi HS đọc.

-2-3HS đọc yêu cầu.

-Bài tập yêu cầu gì?

-Điền s/x

-Nhận xét, chấm điểm

-Làm vào vở bài tập TV
-Đọc và phát âm đúng.

3.Củng cố- dặn

( 2)

-Nhận xét giờ học.
-Nhắc HS.
-Luyện viết chữ ở nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×