Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Chính tả Nghe viết: Bóp nát quả cam, phân biệt SX, IIÊ

Giáo án Tiếng Việt 2

CHÍNH TẢ
BÓP NÁT QUẢ CAM
A-Mục đích yêu cầu:
-Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn tóm tắt truyện “ Bóp nát quả cam ”.
-Viết đúng một số tiếng có âm đầu s/x, iê/i.
-HS yếu: Có thể cho tập chép.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết:
lặng ngắt, núi non, lao công.

Bảng con, bảng
lớp (3 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài  Ghi.
2-Hướng dẫn nghe, viết:
-GV đọc bài chính tả.


2 HS đọc lại.

+Những chữ nào trong bài viết hoa?

Quốc Toản, Vua,


+Viết đúng: giặc, Quốc Toản, liều chết, quả cam, căm
giận, nghiến,…

Bảng con.

-GV đọc từng câu đến hết.

Viết vào vở. HS
yếu tập chép.

3-Chấm, chữa bài:
-Hướng dẫn HS dò lỗi.
-Chấm bài: 5-7 bài.
4-Hướng dẫn HS làm BT:

Đổi vở dò lỗi.


-BT 1a/63: Hướng dẫn HS làm:

Làm vở.

+Đông sao…, vắng sao…

Làm bảng.

+…làm sao?...Nó xòe…

Nhận xét .

+…xuống,…xáo,…xáo,…xáo…

Tự chấm.III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-Cho HS viết lại: nghiến răng, xiết chặt, xòe cánh.trời
nắng.
-Về nhà luyện viết thêm-Nhận xét.

Bảng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×