Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Chính tả Nghe viết: Bóp nát quả cam, phân biệt SX, IIÊ

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
BÓP NÁT QUẢ CAM
I.Mục đích yêu cầu:
- Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung một đoạn văn trong bài. Viết hoa đúng 1 số
tên riêng và 1 số từ có âm đầu s/x
- Làm đúng bài tập phân biệt các cặp âm - vần dễ lẫn s/x
- Rèn tính cẩn thận cho HS
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Phiếu bài tập, nội dung bài tập 2a
H: Vở chính tả, bảng con
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
(5P)

-Viết: lặng ngắt, núi non, lao công,
Việt Nam,....


H: Viết bảng con
H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)
2,Hướng dẫn nghe - viết:
a)Chuẩn bị:

G: Nêu mục đích, yêu cầu, ghi tên bài


G: Đọc đoạn viết một lần cho HS nghe
H: Đọc lại một lần (1H)
G: HD học sinh tìm hiểu nội dung đoạn
viết
H: Nhận xét các hiện tượng chính tả cần
lưu ý( Cách trình bày, các tiếng cần viết
hoa, ....)
- Từ: Trần Quốc Toản, căm giận,
nghiến răng, làm nát,...
b)Viết bài:

H: Viết một số từ khó
G: Đọc đoạn viết cho HS nghe
- Đọc lần lượt từng câu cho HS viết
H: viết bài theo HD của GV
G: Theo dõi cách viết bài của HS, uốn
nắn HS viết đúng tư thế,....

c)Chấm - chữa bài:

G: Đọc bài cho HS soát lỗi
H: Soát lỗi
G: Thu bài chấm bài của 1 số HS (10
bài)
- Nhận xét lỗi chung trước lớp

d,Hướng dẫn học sinh làm bài
tập:


Bài 2a: Điền vào chỗ trống
Đông sao thì nắng, vắng sao thì
mưa.

G: Nêu yêu cầu
H: Làm vào phiếu học tập
- Các nhóm trình bày kết quả


sao, xoè,

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
đúng.

xuống, xáo, xáo, xáo
3,Củng cố, dặn dò:

(1P)
G: Nhận xét tiết học
Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×