Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP
I.Mục tiêu:
- Nắm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp(BT1,2); Nhận biết được những từ ngữ nói
về phẩm chất của nhân dân VN.(BT3).
- Đặt được 1 câu ngắn với những từ tìm được trong BT3..
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ , VBT
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
NDKT - TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

-Yêu cầu HS tìm cặp từ trái
nghĩa và đặt câu.

-2 HS thực hiện.
-Tìm từ trái nghĩa.


2.Bài mới.

-Nhận xét, đánh giá.

*HĐ1:GTB(1’)

-Giới thiệu bài.

*HĐ2: HD làm
bài tập(30’)

Bài 1:Tìm từ ngữ chỉ nghề
nghiệp....

-Quan sát tranh và tìm từ chỉ nghề
nghiệp tương ứng

-Yêu cầu quan sát tranh và
tìm các nghề tương ướng.

-Thảo luận cặp đôi.

- T chốt các từ ngữ vừa tìm
ở BT1 là từ chỉ nghề nghiệp

-Đọc lại từ ngữ.

Bài 2:Tìm thêm những từ
ngữ...

-Nối tiếp nhau nêu từ ngữ

-Hình thành nhóm

-Chia lớp thành các nhóm tìm -Làm việc trong nhóm.
từ chỉ nghề nghiệp.


Bài 3:Trong các từ dưới đây -Đọc kết quả


từ nào ...
-Nhận xét.
-2-3 HS đọc.
- T huy động kết quả
-Tìm thêm một số từ chỉ
phẩm chất nhân dân việt
nam?
Bài 4: Đặt câu với 1 từ ở
BT3

-Làm vào vở bài tập:Anh hùng,
thông minh, gan dạ, cần cù, anh
dũng, đoàn kết.
-Trung hậu, bất khuất, hiên ngang,
chung thuỷ…

-Nêu yêu cầu.

-2 HS đọc yêu cầu

-Chia lớp thành 2 dãy thi đặt
câu nhanh đúng.

-Thực hiện

-Nhận xét giữa các nhóm.

.Củng cố- dặn
dò( 2-3)

-đọc đồng thanh từ ngữ.

- Nhận xét.

-Nhận xét giờ học.
-Nhắc HS.

-Về tìm thêm từ ngữ về nghề
nghiệp nhândân ta. Và phẩm chất
của học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×