Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Tuần: 33

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ chỉ nghề nghiệp về bản chất của nhân dân ta.
2. Rèn kỹ năng đặt câu với những từ vừa tìm được.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
Tranh minh hoạ, bảng phụ viết bài 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
A/ Kiểm tra bài cũ:
2 HS làm bài tập 1, 2.
Nhận xét, chữa bài.
B/ Bài mới
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1(M).
- HS đọc y/c đề bài.
- Quan sát 6 tranh trong sgk và trao đổi theo cặp nói về nghề nghiệp của những người

được vẽ trong tranh.
- Các nhóm báo cáo, lớp nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài 2 (M).


- HS đọc y/c đề bài.
- Chia lớp thành các nhóm, các nhóm thi viết bảng phụ, lớp nhận xét tuyên dương nhóm
làm tốt.
Bài 3 (M).
- HS đọc y/c, GV cho HS làm việc theo nhóm đôi.
- Các nhóm báo cáo, nhận xét chốt lời giải đúng.
Anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, sáng tạo.
Bài 4 (V).
- HS đọc y/c đề bài, lớp làm vở, 1 em lên bảng làm.
- GV thu 1 số bài chấm điểm.
VD : Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng.
Bạn Nam rất thông minh.
C/ Củng cố, dặn dò.
- Đặt câu với 1 từ chỉ nghề nghiệp.
- Nhận xét giờ học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×