Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập đọc Bóp nát quả cam

Giáo án Tiếng việt 2
TẬP ĐỌC
BÓP NÁT QUẢ CAM
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-Đọc rành mạch tồn bài,biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
-Biết đọc phân biệt lời người kể chuyện, lời các nhân vật (Trần Quốc Toản, Vua)
Hiểu : Hiểu nghĩa của các từ được chú giải trong bài , nắm được sự kiện và các
nhân vật lịch sử trong bài.
-Hiểu nội dung bài : Truyện ca ngợi thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản, tuổi nhỏ,
chí lớn, giàu lòng yêu nước căm thù giặc.(trả lời được các câu hỏi1,2,4,5)
II/ CHUẨN BỊ :
1.Giáo viên : Tranh : Trần Quốc Toản
2.Học sinh : Sách Tiếng Việt/Tập2.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1.Bài cũ : (5’)

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
Hát

-Gọi 3 em đọc bài “Tiếng chổi tre”

-Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào - Vào những đêm hè rất muộn, những
những lúc nào ?
đêm đông giá lạnh.
-Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công -Như sắt/ như đồng.
?
-Nhớ ơn chị lao công em hãy giữ cho
-Nhà thơ muốn nói với em điều gì ?
đường phố sạch đẹp.
-Nhận xét, cho điểm.
2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài.
Hoạt động 1 : Luyện đocï : (30’)
-Giáo viên đọc mẫu lần 1 (lời người dẫn
chuyện đọc nhanh, hồi hộp. Lời Trần
Quốc Toản giận dữ, dõng dạc. Lời Vua
khoan thai, ôn tồn.)

-Bóp nát quả cam


-Hướng dẫn luyện đọc .
Đọc từng câu :

-HS nối tiếp nhau đọc từng câu .

-Kết hợp luyện phát âm từ khó

-HS luyện đọc các từ : nước ta, ngang
ngược, thuyền rồng, liều chết, lời khen,
giả vờ, cưỡi cổ.
-HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong
bài.

Đọc từng đoạn trước lớp.

Giáo viên giới thiệu các câu cần chú ý -Luyện đọc câu : Đợi từ sáng đến
cách đọc.
trưa,/ vẫn không được gặp,/ cậu bèn
-GV nhắc nhở học sinh đọc nghỉ hơi sau liều chết/ xô mấy người lính gác ngã
dấu phẩy, dấu chấm, nhấn giọng từ ngữ chúi,/ xăm xăm xuống bến.//
in đậm. Giọng đọc dồn dập.


-Quốc Toản tạ ơn Vua,/ chân bước lên
bờ mà lòng ấm ức :// “Vua ban cho
cam quý/ nhưng xem ta như trẻ con,/
vẫn không cho dự bàn việc nước”//
Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu
cưỡi cổ dân mình,/ cậu nghiến răng,/
hai bàn tay bóp chặt.//
-2 hs đọc

-Đọc chú giải
- Đọc từng đoạn trong nhóm

-Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
-Thi đọc giữa các nhóm (từng đoạn, cả
bài).

-Chuyển ý : Giặc Nguyên có âm mưu gì
với nước ta. Trần Quốc Toản nóng lòng
xin gặp Vua như thế nào? Chúng ta cùng
tìm hiểu qua tiết 2.
Tiết 2.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: (33’)
Câu1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối
với nước ta ?
Giảng từ: Nguyên

-Giả vờ mượn đường để xâm lược nước
ta.

Ngang ngược (Triều vua Trung Hoa( 1279-1285) ba
lần xâm lược nước ta đều thua)


-Gọi 1 em đọc đoạn 4.

(Bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì)

Câu 2:Trần Quốc Toản xin gặp Vua để -1 em đọc đoạn 2-3.
làm gì ?
- Đểû được nói hai tiếng “xin đánh”
Giảng từ:Thuyền rồng
Câu3: Quốc Toản nóng lòng gặp Vua (Thuyền của vua có chạm hình con
như thế nào ?
rồng)
-Đợi Vua từ sáng đến trưa, liều chết xô
Câu 4:Vì sao sau khi tâu Vua “xin lính gác để vào nơi họp, xăm xăm
đánh”, Quốc Toản lại tự đặt thanh gươm xuống thuyền.
lên gáy ?
-Vì cậu biết : xô lính gác, tự ý xông
-Gọi 1 em đọc đoạn 4.

vào nơi Vua họp triều đình là trái phép
nước, phải bị trị tội.

Câu5:Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát -1 em đọc đoạn 4.
quả cam ?
-Quốc Toản ấm ức vì bị Vua xem như
trẻ con, lại căm thù giặc sôi sục nên
nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt, quả
cam vì vậy vô tình bị bóp nát.
-Luyện đọc lại :
-2-3 nhóm thi đọc theo phân vai.
-3-4 em thi đọc lại truyện .
3.Củng cố -Dặn dò: (2’)
Gọi 1 em đọc lại bài.

1 em đọc bài.

-Qua câu chuyện, em hiểu điều gì?

Trần Quốc Toản là một thiếu niên yêu
nước, tuổi nhỏ chí lớn, giàu lòng yêu
nước, căm thù giặc.

Dặn học sinh về đọc lại bài.Chuẩn bị bài
sau.
Nx tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×