Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập làm văn Đáp lời an ủi, kể chuyện những chứng kiến (viết)

Tuần: 33

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI AN ỦI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói: Biết đáp lời an ủi.
2. Rèn kỹ năng viết: Biết viết một đoạn văn ngắn kể về một việc làm tốt của em hoặc của
bạn em.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Giao tiếp: ứng xử văn hoá.
- Lắng nghe tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
Tranh minh hoạ bài tập 1 trong sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A / Kiểm tra bài cũ
Giáo viên kiểm tra 2 học sinh:
- Học sinh 1: làm lại bài tập 2 (tr22)
- Học sinh 2: đọc và nói nội dung 1 trang trong sổ liên lạc.
B / Bài mới .

1, Giới thiệu bài.
2, Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1.


- Học sinh đọc yêu cầu của bài , quan sát tranh minh hoạ , đọc thầm lời đối thoại trong
tranh.
- 3, 4 cặp học sinh thực hành đóng vai 2 nhân vật trong tranh, đối thoại trước lớp.
Bài 2.
- Học sinh đọc nội dung bài - nhẩm lời đáp cho phù hợp.
- Từng cặp học sinh thực hành đối thoại trước lớp, giáo viên nhận xét đánh giá,cho điểm
những học sinh biết nói lời đáp phù hợp với tình huống.
Bài 3.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập.
- Vài học sinh nói về việc làm tốt mà em hoặc bạn em đã làm.
- Học sinh viết bài vào vở.
- Nhiều học sinh nối tiếp nhau đọc bài viết, giáo viên nhận xét và cho điểm.
C/ Củng cố, dặn dò
- Giáo viên củng cố nội dung bài học và nhận xét tiết học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×