Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập viết Chữ hoa V (kiểu 2)

Tuần: 33

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA V (KIỂU 2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Rèn kỹ năng viết chữ:
- Biết viết chữ V theo cỡ vừa và nhỏ.
- Biết viết câu ứng dụng Việt Nam thân yêu theo cỡ nhỏ đúng mẫu, đúng quy trình và đều
nét.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Chữ mẫu theo quy định.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A/ Kiểm tra bài cũ
- 1 học sinh nhắc lại câu ứng dụng của bài trước.
- Học sinh viết nháp: Q - Quân.
B / Bài mới .
1, Giới thiệu bài.
2, Hướng dẫn viết chữ hoa.
- Giáo viên giới thiệu chữ mẫu ,học sinh quan sát và nêu nhận xét:

+Chữ V cao mấy li? Viết gồm mấy nét.
- Giáo viên giới thiệu cách viết và viết mẫu minh hoạ.
- Học sinh tập viết nháp 2 lần, giáo viên uốn nắn và giúp học sinh sửa sai.


3,Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Học sinh đọc câu ứng dụng. giáo viên giải nghĩa.
- Học sinh nêu nhận xét về các chữ cái trong câu ứng dụng có cùng độ cao, vị trí các dấu
thanh, khoảng cách các chữ.
- Giáo viên viết mẫu chữ Việt, học sinh thực hành viết nháp.
4,Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở tập viết.
- Giáo viên nêu yêu cầu bài viết.
- Học sinh thực hành luyện viết theo yêu cầu trên.
5, Chấm chữa bài.
C/ Củng cố, dặn dò
- Giáo viên nhận xét chung tiết học.
- Hướng dẫn học sinh tự hoàn thành phần luyện viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×