Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 33 bài: Tập viết Chữ hoa V (kiểu 2)

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP VIẾT
TIẾT: CHỮ HOA V KIỂU 2.
I. Mục tiêu:
1Kiến thức:
Rèn kỹ năng viết chữ.
-

Viết V kiểu 2 (cỡ vừa và nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng
mẫu đều nét và nối nét đúng qui định.

2Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư
duy.
3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận
II. Chuẩn bị:
- GV: Chữ mẫu V kiểu 2 . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.
- HS: Bảng, vở.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)


Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’)
- Kiểm tra vở viết.
- Yêu cầu viết: Chữ Q hoa kiểu 2

- HS viết bảng con.

- Hãy nhắc lại câu ứng dụng.

- HS nêu câu ứng dụng.

- Viết : Quân dân một lòng.

- 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp
viết bảng con.

- GV nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- GV nêu mục đích và yêu cầu.
- Nắm được cách nối nét từ các chữ cái viết
hoa sang chữ cái viết thường đứng liền sau


chúng.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- HS quan sát

* Gắn mẫu chữ V kiểu 2

- 5 li.

- Chữ V kiểu 2 cao mấy li?

- 1 nét- Viết bởi mấy nét?

- HS quan sát

- GV chỉ vào chữ V kiểu 2 và miêu tả:
+ Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét
cơ bản –1 nét móc hai đầu (trái – phải), 1
nét cong phải (hơi duỗi, không thật cong
như bình thường) và 1 nét cong dưới nhỏ.
- GV viết bảng lớp.

- HS quan sát.

- GV hướng dẫn cách viết:
- Nét 1: viết như nét 1 của các chữ U, Ư, Y
(nét móc hai đầu, ĐB trên ĐK5, DB ở
ĐK2).
- Nét 2: từ điểm dừng bút của nét 1, viết tiếp
nét cong phải, dừng bút ở ĐK6.
- Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều
bút , viết 1 đường cong dưới nhỏ cắt nét 2,
tạo thành 1 vòng xoắn nhỏ, dừng bút ở
đường kẽ 6.
- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
2. HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.

- HS tập viết trên bảng con

- GV nhận xét uốn nắn.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
* Treo bảng phụ
1. Giới thiệu câu: Việt Nam thân yêu.
2. Quan sát và nhận xét:

- HS đọc câu
- V , N, h, y : 2,5 li


- Nêu độ cao các chữ cái.

- t : 1,5 li
- i, ê, a, m, n, u : 1 li
- Dấu nặng (.) dưới ê.

- Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

- Khoảng chữ cái o

- Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào?
- GV viết mẫu chữ: Việt lưu ý nối nét V và
iệt.
- HS viết bảng con
3. HS viết bảng con
* Viết: : Việt

- Vở Tập viết

- GV nhận xét và uốn nắn.
 Hoạt động 3: Viết vở

- HS viết vở

* Vở tập viết:
- GV nêu yêu cầu viết.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.
- Chấm, chữa bài.
- GV nhận xét chung.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp.
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS hồn thành nốt bài viết.
- Chuẩn bị: Ôn cách viết các chữ hoa: A, M,
N, Q, V (kiểu 2).

- Mỗi đội 3 HS thi đua viết
chữ đẹp trên bảng lớp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×