Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Chính tả Nghe viết: Người làm đồ chơi, phân biệt TRCH, OÔ, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I.Mục đích yêu cầu:
- Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung một đoạn văn trong bài. Viết hoa đúng 1 số
tên riêng và 1 số từ có âm đầu ch/ tr.
- Làm đúng bài tập phân biệt các cặp âm - vần dễ lẫn ch/tr.
- Rèn tính cẩn thận cho HS
II.Đồ dùng dạy - học:
G: Phiếu bài tập, nội dung bài tập 2a
H: Vở chính tả, bảng con
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
(5P)

-Viết:


H: Viết bảng con
H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

(1P)

2,Hướng dẫn nghe - viết:
a)Chuẩn bị:

G: Nêu mục đích, yêu cầu, ghi tên bài
(7P)
G: Đọc đoạn viết một lần cho HS nghe
H: Đọc lại một lần (1H)
G: HD học sinh tìm hiểu nội dung đoạn
viết


- Từ: ế hàng, hết nhẵn, ngắm, Thạch
sanh, suýt khóc, cảm động,...
b)Viết bài:

(15P)

H: Nhận xét các hiện tượng chính tả cần
lưu ý( Cách trình bày, các tiếng cần viết
hoa, ....)
H: Viết một số từ khó
G: Đọc đoạn viết cho HS nghe
- Đọc lần lượt từng câu cho HS viết
H: viết bài theo HD của GV
G: Theo dõi cách viết bài của HS, uốn
nắn HS viết đúng tư thế,....

c)Chấm - chữa bài:

(4P)

G: Đọc bài cho HS soát lỗi


H: Soát lỗi
G: Thu bài chấm bài của 1 số HS (10
bài)
- Nhận xét lỗi chung trước lớp

d,Hướng dẫn học sinh làm bài
tập:
Bài 2a: Điền vào chỗ trống

(6P)

chăng hay trăng?

G: Nêu yêu cầu
H: Làm vào phiếu học tập
- Các nhóm trình bày kết quả
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
đúng.

3,Củng cố, dặn dò:

(1P)
G: Nhận xét tiết học
Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×