Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Chính tả Nghe viết: Người làm đồ chơi, phân biệt TRCH, OÔ, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2
Chính tả
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I. MỤC TIÊU
- Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện Ngươì
làm đồ chơi.
- Làm được BT 2 a/b hoặc BT 3 a/b
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
Viết sẵn nội dung bài tập chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu học sinh viết các từ sau :

- 2 em lên bảng viết.

*Âm mưu, Quốc Toản, nghiến răng, xiết - Lớp viết vào bảng con.
chặt, qủa cam. .

- Giáo viên nhận xét, cho điểm học sinh.
2. Bài mới: Giới thiệu bài.

- 2 HS nhắc lại tên bài.

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính
tả .
*Ghi nhớ nội dung đoạn viết:
- Giáo viên đọc mẫu đoạn cần viết 1 lần.
- Gọi học sinh đọc lại.

- Học sinh đọc thầm theo.
- Học sinh đọc bài.

- Bác Nhân làm nghề gì?

*Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng
bột màu và bán rong trên các vỉa hè.

- Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

*Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện,
không ai mua đồ chơi bằng bột nữa.

*Hướng dẫn cách trình bày:

*Đoạn văn có 3 câu.

- Đoạn văn có mấy câu?

*Bác, Khi, Nhân, Một.


- Tìm những chữ được viết hoa trong *Vì Nhân là tên riêng của người. Còn
bài?
các chữ khác là đầu dòng.
- Vì sao phải viết hoa?
*Hướng dẫn viết từ khó:

*Người, nặn đồ chơi, chuyển nghề, lấy


tiền, cuối cùng....

- Yêu cầu học sinh tìm, đọc các tiếng - 2 học sinh lên bảng viết, dưới lớp viết
vào vở nháp.
khó viết.
- Yêu cầu học sinh viết các từ này.
- Chỉnh sửa lỗi cho những HS viết sai - HS chú ý nghe và viết.
chính tả
*Viết bài: Giáo viên đọc bài cho học -Soát lỗi, sửa lỗi sai và ghi tổng số lỗi ra
sinh viết.
lề vở.
*Soát lỗi
Giáo viên đọc bài, dừng lại phân tích
các chữ khó cho học sinh soát lỗi.
*Chấm bài: Thu và chấm 1 số bài
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
chính tả
*Bài 2a:
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.
- Gọi học sinh nhận xét bài của bạn trên
bảng.
- Nhận xét cho điểm học sinh.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu về nhà làm lại bài tập chính tả
và chuẩn bị bài sau.

- 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm
- 2 HS lên làm bài cả lớp làm vào vở.
- HS nhận xét bài của bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×